Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 21 september

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 21 september

Motion om att utreda förutsättningarna för att ansöka om medlemskap i WHO:s nätverk "Äldrevänliga städer", delårsrapport med helårsprognos samt redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 21 september.
Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se n

Visa mer

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.