Följ Karlstads kommun

Taggar

Utbildning och barnomsorg

Uppleva och göra

Omsorg och hjälp

Bygga och bo

Miljö och energi

Trafik och infrastruktur

Näringsliv och arbete

Kommun och politik

Karlstad växer

Förtroendevalda

Chefer

Senaste nytt

Isbrytning för dagvattenledning i Mariebergsviken

Isbrytning för dagvattenledning i Mariebergsviken

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2021 08:00 CET

Under nästa vecka, vecka 10, kommer Karlstads kommun bryta upp delar av isen i Mariebergsviken för att lägga ner dagvattenledningar. Arbetet är en viktig del i att framtidssäkra centrala Karlstad från översvämning som ingår i Vikenförbindelsen-projektet. Delar av Mariebergsviken kommer spärras av och gång och cykelvägen längs Sjömansgatan leds om.

Västra mötesplatsen blir ny samlingspunkt i västra Karlstad

Västra mötesplatsen blir ny samlingspunkt i västra Karlstad

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2021 13:30 CET

Idag fredag 26 februari öppnar vi dörrarna till den nya mötesplatsen i västra Karlstad. Här är ungdomar från 13 år välkomna till verksamhet som de får vara medskapare av. Tack vare samverkan med andra aktörer blir Västra mötesplatsen också en ny samlingspunkt för alla som bor i Västra Karlstad.

Strandskyddsdispens söks för äventyrslekplatsen

Strandskyddsdispens söks för äventyrslekplatsen

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 13:15 CET

Efter Länsstyrelsensens beslut att strandskyddsdispens krävs för äventyrslekplatsen på Skutberget har nu en ansökan om strandskyddsdispens lämnats in till stadsbyggnadsförvaltningen. I väntan på beslut har arbetet på lekplatsen upphört helt.

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari

Kultur- och fritidsnämnden i korthet 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 09:28 CET

Kultur- och fritidsnämndens beslutade bland annat om rapport om stöd till spontanidrott, årsrapport barn- och ungdomskulturprojekt, öppethållande och målgrupper inom område Kronoparken samt finansiering av söndagsöppet på Stadsbiblioteket, öppettider på närbiblioteken och öppen fritidsverksamhet.

Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

Automation och nytt arbetssätt för ekonomiskt bistånd ger mer tid för socialt arbete

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 07:30 CET

Varje månad kommer det in mellan 1200-1400 ansökningar för ekonomiskt bistånd. Genom att automatisera en del av handläggningen frigörs nu värdefull tid för socialsekreterarna så att man kan hjälpa och stötta fler till egen försörjning och minskat bidragsberoende.

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 24 februari
Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

Kort från barn- och ungdomsnämnden 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 17:51 CET

Det här var några av de ärenden som barn- och ungdomsnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 24 februari.

Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

Extern och intern granskning av vård- och trygghetsboende klar

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 16:59 CET

De granskningar som initierades av vård- och omsorgsnämnden i juni 2020 är nu klara. Granskningarna visar att verksamheten fungerar väl och har bra rutiner, men att samarbetet mellan professioner och följsamheten till rutiner behöver förbättras.

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 24 februari

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 15:38 CET

Vid dagens sammanträde beslutades om ett flertal bygglov, bland annat för flerbostadshus som ger närmare 500 nya bostäder, varav 420 är studentbostäder. En detaljplan för Stockfallets skola antogs liksom också detaljplan för påbyggnad av en fastighet på Drottninggatan. Två kontorsbyggnader fick bygglov för att ändra användningen till förskola respektive skola.

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

Beslut i korthet teknik- och fastighetsnämnden 24 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2021 13:31 CET

Upphandling för Stockfallets skola och ett boende för personer med funktionsnedsättning. Det är några av de ärenden som behandlades på teknik- och fastighetsnämnden idag.

Välkommen till digital presskonferens i samband med stadsbyggnadsnämndens möte den 24 februari
Kommunstyrelsen i korthet den 22 februari

Kommunstyrelsen i korthet den 22 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2021 17:53 CET

Johan Kullander blir ny skoldirektör på gymnasiet från 1 juni, fältenhetens förstärkning visar på goda resultat och en höjning av taxorna inom vård och omsorg föreslås. Det var några av ärendena på kommunstyrelsen februarimöte.

Karlstads befolkning fortsätter att öka

Karlstads befolkning fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2021 14:14 CET

Under 2020 ökade folkmängden i Karlstads kommun med 930 personer. Vid årsskiftet var vi 94 828 invånare i Karlstads kommun.

Count2Ten vill berätta för ungdomar som mår dåligt att det finns hjälp att få

Count2Ten vill berätta för ungdomar som mår dåligt att det finns hjälp att få

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2021 10:54 CET

Karlstads kommun tillsammans med Brottsofferjouren och projektet Count2ten genomför nu en kampanj riktad till ungdomar för att möta deras oro i en svår och annorlunda tid. Vi vill berätta att vi finns kvar – det finns hjälp att få. Kampanjen kommer att synas i olika sociala kanaler mellan 22 februari och 8 mars.

Karlstads kommun deltar i projekt för hållbara skolmåltider

Karlstads kommun deltar i projekt för hållbara skolmåltider

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2021 15:15 CET

Karlstad är en av fyra kommuner som valts ut att delta i Livsmedelsverkets och Vinnovas projekt Ett nytt recept för skolmåltider. Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmatssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den resurs som skolmåltiden är - i allt från jord till bord. Det kan till exempel handla om upphandling, livsmedelsproduktion, måltidsmiljö och elevinflytande.

Länsstyrelsen upphäver överklagat beslut gällande äventyrslekplats på Skutberget

Länsstyrelsen upphäver överklagat beslut gällande äventyrslekplats på Skutberget

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2021 10:45 CET

Äventyrslekplatsen på Skutberget har av stadsbyggnadsförvaltningen bedömts inte kräva strandskyddsdispens. Länsstyrelsen gör en annan bedömning och anser att strandskyddsdispens krävs. Nu kommer strandskyddsdispens sökas i efterhand och ärendet hanteras av stadsbyggnadsnämnden.

1 214 ungdomar vill studera på Karlstads kommunala gymnasieskolor

1 214 ungdomar vill studera på Karlstads kommunala gymnasieskolor

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2021 15:10 CET

Ungefär 3 100 ungdomar i Värmland har gjort sitt preliminärval till gymnasiet. Av de ungdomarna är det 1 214 som har sökt till Karlstads kommunala gymnasieskolor i första hand.

Nya och förlängda lättnader för näringslivet

Nya och förlängda lättnader för näringslivet

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2021 13:40 CET

Karlstads kommun förlänger och utökar några av de lättnader för upplåtelser av offentlig plats som infördes under förra året med anledning av pandemin. De förlängda och nya lättnaderna ska gälla under hela 2021.

Isbanan på Stora torget och Tingvalla isstadion öppnar för allmänheten

Isbanan på Stora torget och Tingvalla isstadion öppnar för allmänheten

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2021 15:13 CET

På tisdag 16 februari öppnar vi för allmänhetens åkning på Tingvalla Isstadion och isbanan på Stora torget.

Det rör på sig i Stadsträdgården

Det rör på sig i Stadsträdgården

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2021 15:10 CET

Karlstads kommun har satt upp en bana med rörelseövningar och tipspromenad i Stadsträdgården. Den ska uppmuntra Karlstadsborna att träna både hjärta och hjärna.