Gå direkt till innehåll

Kontakt

Katarina Äleklint

Katarina Äleklint

Kommunikationsdirektör Tel: 054-540 10 18
Lars-Gunnar Olsson

Lars-Gunnar Olsson

Kommunikationsstrateg Kommunledningskontoret 054-540 42 24
Caroline Sörensen

Caroline Sörensen

Kommunikationsstrateg Barn- och ungdomsförvaltningen 054-540 36 98
Magnus Ejnermark

Magnus Ejnermark

Kommunikatör Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 054-540 52 40
Sara Malmborg

Sara Malmborg

Kommunikatör Barn- och ungdomsförvaltningen 054-540 29 04
Josefine Käller

Josefine Käller

Kommunikatör Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 054-540 13 07
Stefanie Myrin

Stefanie Myrin

Kommunikationsstrateg Teknik- och fastighetsförvaltningen 054-540 46 88

Mimmi Bengtsson

Kommunikatör Teknik- och fastighetsförvaltningen 054-540 22 62
Monika Martinsson

Monika Martinsson

Kommunikationsstrateg Stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 47 07
Helena Wassén

Helena Wassén

Kommunikationsstrateg Miljöförvaltningen 054-540 64 64
Linda Eklind

Linda Eklind

Kommunikationschef Vård- och omsorgsförvaltningen 054-540 55 77
David Falk

David Falk

Kommunikatör Vård- och omsorgsförvaltningen 054-540 56 33
Peo Ajaxson

Peo Ajaxson

Kommunikationsansvarig Karlstads Energi 054-540 71 17
Sofia Strömberg

Sofia Strömberg

Kommunikatör Karlstads El- och Stadsnät 054-540 74 19
Madelene Danielsen Gustavsson

Madelene Danielsen Gustavsson

Kommunikatör KBAB 054-540 74 58
Birgitta Johansson

Birgitta Johansson

Kommunikatör Räddningstjänsten Karlstadsregionen 054-540 28 10
Maria Nyström

Maria Nyström

Kommunikatör Mariebergsskogen AB 054-540 27 52
Åsa Jernfält

Åsa Jernfält

Kommunikationsstrateg Karlstad Airport 054-540 77 11
Malin Kling Uddgren

Malin Kling Uddgren

Stabschef för det blågröna styret 054-540 81 04
Jonas Jesslén

Jonas Jesslén

Politisk sekreterare (M) 054-540 81 74
Jens Östergren

Jens Östergren

Politisk sekreterare (C) 054-540 80 02

Johan Lokander

Politisk sekreterare (KD) 054-540 63 50

Wilma Andersson

Politisk sekreterare (L) 054-540 46 47

Anna Sjöberg

Politisk sekreterare (L) 054-540 80 03
Andreas Pettersson

Andreas Pettersson

Politisk sekreterare (S) 054-540 10 52
Ingela Wretling

Ingela Wretling

Politisk sekreterare (S) 054-540 12 80
Robert Halvarsson

Robert Halvarsson

Politisk sekreterare (MP) 054-540 80 05
Parvane Assadbegli

Parvane Assadbegli

Politisk sekreterare (V) 054-540 81 03
Anina Laroma

Anina Laroma

Politisk sekreterare (SD) 054-540 39 45

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar över 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.