Gå direkt till innehåll
Karlstads kommun deltar i projekt för hållbara skolmåltider

Pressmeddelande -

Karlstads kommun deltar i projekt för hållbara skolmåltider

Karlstad är en av fyra kommuner som valts ut att delta i Livsmedelsverkets och Vinnovas projekt Ett nytt recept för skolmåltider.

Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmatssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den resurs som skolmåltiden är - i allt från jord till bord. Det kan till exempel handla om upphandling, livsmedelsproduktion, måltidsmiljö och elevinflytande.

Redan kommit långt i Karlstad

I Karlstad var arbetet på god väg redan innan projektet startades. Flera kommunala förvaltningar och externa aktörer har varit delaktiga och det finns en stor vilja att testa nya metoder.

- Det här ger oss bra förutsättningar att fortsätta vårt arbete. Vi har redan gjort försök som går hand i hand med projektet, bland annat inom odling och pedagogik, men vi har saknat de nycklar och lösningar som projektet ska leverera, säger Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

  Ett innovationsprojekt

  Projektet är ett innovationsprojekt där olika metoder ska testas, utvärderas och på sikt implementeras.

   - Det känns roligt att få jobba med innovation där vi kan vara kreativa, öppna för nya lösningar och verkligen testa vad som fungerar bra - och vad som fungerar mindre bra, säger Alexander Torin, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

  Arbetet kommer bland annat att ske i experimentella miljöer på ett antal grund- och gymnasieskolor. Exempel på arbetsområden är odling, matsvinn, hållbarhet, elevers hälsa och måluppfyllelse, digitalisering, skolrestaurangens design och hur skolan på ett bra sätt kan inkludera skolmåltiden i undervisningen. En annan viktig del är samarbetet med lokala producenter och att se hur kommunen, som är en stor aktör, kan vara drivande ur ett hållbarhetsperspektiv när det gäller livsmedelsförsörjning.

  Om projektet

  Projektet drivs av Livsmedelsverket och Vinnova i samarbete med flera andra stora aktörer, och är del i en större satsning kring mat och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Totalt ansökte 25 kommuner om att delta. De fyra utvalda, Karlstad, Hofors, Vallentuna och Munkedal, kommer under projektet även att ha utbyte sinsemellan.

  Läs mer om projektet på Livsmedelsverkets webbplats:

  Ett nytt recept för skolmåltider – hur blir hela matsystemet hållbart? (livsmedelsverket.se)

  För mer information kontakta:

  Niklas Wikström, ordförande barn- och ungdomsnämnden
  054 – 540 12 82

  Alexander Torin, ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
  070 – 020 33 36

  Linnea Olsson, koststrateg barn- och ungdomsförvaltningen
  054 – 540 29 28

  Alain Grenard, kostchef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
  054 – 540 13 20

  Ämnen

  Taggar

  Regioner