Gå direkt till innehåll
Avrådan och särskilda kostråd för fisk från Sandbäckstjärn​

Pressmeddelande -

Avrådan och särskilda kostråd för fisk från Sandbäckstjärn​

Under miljönämndens sammanträde den 17 maj togs beslut om kostråd avseende fisk från Sandbäckstjärn.

Allmänheten rekommenderas att äta max 2–3 portioner egenfångad regnbågslax per år samt avråds helt från att äta övriga fiskarter från tjärnet. Beslutet grundar sig i de prover som har visat förhöjda halter PFAS i fisk från tjärnet. 

Nya och sänkta riktvärden på EU-nivå av PFAS-ämnen gör att särskilda kostrekommendationer behöver ges för fisk från sjöar med förhöjda halter av PFAS. I samråd med Livsmedelsverket och Sportfiskarna ges därför kostråden för egenfångad fisk från Sandbäckstjärn.

- Regnbågslax planteras regelbundet in i tjärnet och har därför inte lika höga halter som andra fiskar som vistas där under en lägre tid. Nya provsvar från regnbågslax visade en nivå runt Livsmedelsverkets temporära gränsvärde och därför rekommenderas en maximal konsumtion på 2-3 portioner per år. Nya provsvar från både små och stora gäddor visar på betydligt högre PFAS halter än regnbågslax. Det är troligt att även andra fiskarter som inte inplanteras i tjärnet har höga halter PFAS. Därför avråder miljönämnden helt från konsumtion för alla övriga fiskarter, berättar vattenstrateg Sofia Hallerbäck.

Avrådan och de särskilda kostråden kommer inte att innebära något förbud mot att fiska i Sandbäckstjärn.

Hur påverkar PFAS hälsan?

De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat, dricksvatten, produkter och material orsakar inte akuta hälsoproblem, men vissa PFAS-ämnen lagras länge i kroppen. Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen.

Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster via moderkakan och till ammade spädbarn via modersmjölken. Därmed är det framförallt viktigt att inte få i sig för mycket av dessa ämnen innan man får barn. Studier har visat att PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer.

*Information om PFAS

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet. PFAS finns bland annat i impregneringsmedel, rengöringsmedel (till exempel golvpolish) och i brandskum. Sjöar och vattendrag och även grundvatten i marken som ligger i områden där det finns eller har funnits brandövningsplatser kan även bli förorenade av PFAS.

Mer information

Ta del av mer information om PFAS i Sandbäckstjärn på Karlstads kommuns webbsida.

Kontakt

Sofia Hallerbäck, vattenstrateg, miljöförvaltningen, 054-540 46 79

Cecilia Boman Lindström, ordförande, miljönämnden, 054-540 28 07

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.