Gå direkt till innehåll

Ämnen: Transport

Bilden föreställer nya området Västra Eriksberg och vitmarkerat visar områdena som är aktuella för markanvisningstävlingen.

Så ska Västra Eriksberg bli Karlstads kommuns första hållbara industri- och verksamhetsområde

På onsdagen beslutade teknik- och fastighetsnämnden om de kriterier som ska gälla för verksamheter som vill etablera sig på nya industri- och verksamhetsområdet Västra Eriksberg. Kommunens ambition är att hållbarhet ska genomsyra hela området. Däri ingår också den allmänna infrastrukturen som planeras att certifieras enligt det internationella hållbarhetscertifieringssystemet Breeam Infrastructur

Alternativ Nord, vy från Göta älv. Fotomontage: Trafikverket

Karlstads kommun ställer sig bakom Trafikverkets och Sjöfartsverkets alternativ för nya slussar i Trollhättan.

Dagens slussar i Trollhättan är över 100 år gamla och den tekniska livslängden bedöms snart vara passerad. Innan 2030 bör slussarna bytas ut. En renovering av befintliga slussar är inte möjlig och Trafikverket har därför tagit fram två förslag för ny slussled - alternativ Nord, som Trafikverket själva förordar och alternativ Syd. Karlstads kommun är en av de kommuner som fått möjlighet att yttra s

Karlstads Parkerings AB höjer parkeringsavgiften från och med 23 januari

Karlstads Parkerings AB höjer parkeringsavgiften från och med 23 januari

Från och med den 23 januari justeras parkeringsavgiften på det kommunala bolaget Karlstads Parkering AB parkeringsytor, det vill säga parkeringar på kvartersmark och i parkeringshuset Gripen. Parkeringsavgiften höjs i snitt med 2 kronor per timme. På parkeringarna i Tingvallastaden höjs inte parkeringsavgiften de två första timmarna. Bakgrunden till höjningen är att täcka de kostnader bolaget har

Visa mer

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.