Gå direkt till innehåll
Tillsammans värnar vi om vattnet

Pressmeddelande -

Tillsammans värnar vi om vattnet

Idag, den 22 mars, är det Världsvattendagen, en dag där Karlstads kommun lägger fokus på vår viktiga naturresurs – vattnet. Miljöförvaltningen och VA-avdelningen vill skicka ut ett tack till de som värnar om vattnet.

Årets tema för dagen är ”påskynda omställningen”. Ett viktigt tema som belyser att vi behöver jobba från samhällets alla kanter för att behålla vårt rena vatten. Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Det är viktigt att vi tar hand om vår naturresurs och vi behöver alla komma ihåg att bra vatten börjar på land.

Fem tips på hur vi kan värna om vattnet

Tillsammans kan vi alla hjälpas åt att värna om vattnet. Här kommer några tips:

  • Samla regnvatten i en tunna och använd för bevattning
  • Tvätta bilen i en biltvätt och med miljövänliga rengöringsmedel istället för på gatan, dagvattenbrunnar leder vattnet till din närmaste sjö eller vattendrag
  • Ta med avfall hem från promenaden
  • Hjälp till att plocka skräp vid vatten
  • Engagera dig för vatten, exempelvis genom att gå med i ett vattenråd

Karlstads kommun hjälper sjön Alstern

Hanna Gärdeklint jobbar som projektledare för ledningsnätsprojekt på VA-avdelningen. Hon tycker att årets tema för den internationella världsvattendagen är av stor vikt:

- Det är en väldigt viktig fråga både på nationell och global nivå. Tillgången till dricksvatten och levande sjöar och vattendrag är begränsad i hela världen. Under senare år har frågan om tillgången till dricksvatten seglat upp även i Sverige, något som vi varit relativt förskonade från tidigare, säger Hanna Gärdeklint.

Under 2015 antogs en VA-plan för Karlstads kommun av Karlstads kommunfullmäktige. I planen åtar sig kommunen att genomföra olika aktiviteter kopplat till vattendirektivet. Bland annat sker det utbyggnad av allmän VA i bostadsområden runt Alstern. I samband med utbyggnaden kommer också reningsverket som finns i Vallargärdet att byggas bort. Detta görs bland annat för att minska övergödningen av Alstern.

- Genom att ansluta många enskilda avlopp i området till kommunalt avlopp minskar vi påverkan på Alstern, detta påverkar i sin tur Alstersälven positivt. För att avlasta Alstersälven byggs även ett mindre reningsverk bort, som har Alstersälven som recipient. Dessa insatser gör att vi kan minska näringsbelastningen i sjön Alstern och Alstersälven, berättar Hanna Gärdeklint.

Alstersälvens avrinningsområde rinner från de nordligaste delarna av Karlstads kommun och mynnar vid Alster till vårt innanhav Vänern. Förutom att vara en viktig naturresurs finns det dessutom mänger av pärlor till platser längst med älven. Ett område med vackra promenadstråk, vyer och frisk luft. Hanna Gärdeklint delar med sig av ett favoritställe:

- Nere vid älven vid Alsters herrgård med utsikt mot elevatorshuset är det lite av en mystisk plats där det är stilla och lugnt, tipsar Hanna Gärdeklint.

Filmen om det glimmande vattnets resa

”Det glimmande vattnets resa” är en film om Alstersälvens vattenområde av Alstersälvens vattenråd. Filmen om Alstersälvens vattenområde kanske kan ge inspiration till en nästa utflykt och påminna om allt det vackra vår viktiga naturresurs bidrar med till vår kommun.

Se filmen om Alstersälvens väg

Projektet har medfinansierats av Karlstads kommun och Havs- och vattenmyndigheten.

Mer information om Alstersälvens vattenråd hittar du på deras webbsida.

För mer information, kontakta

Ida-Lis Lundin, vattensamordnare, tfn 054-540 46 64

Sofia Hallerbäck, vattenstrateg, tfn 054-540 46 79

För intervjudel: Hanna Gärdeklint, projektledare, VA-avdelningen, tfn 054-540 1836

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.