Gå direkt till innehåll
Tillitsbaserad styrning i hemtjänsten

Pressmeddelande -

Tillitsbaserad styrning i hemtjänsten

Karlstads kommun ska i ett projekt testa och utvärdera tillitsbaserad styrning i hemtjänsten. Det beslutade vård- och omsorgsnämnden enigt vid sammanträdet den 22 februari.

Karlstads kommun använder en styrning inom hemtjänsten där beslutet om insatser omvandlas till tid. Det ligger sedan till grund för planering och schemaläggning.

Nu har vård- och omsorgsnämnden beslutat att i ett projekt utveckla arbetssätten mot mer tillitsbaserad styrning.

”Utifrån Karlstadsbornas behov”

Stefan Jonsson (S) är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Den tillitsbaserade styrningen tar sin utgångpunkt i att stärka kärnverksamheten utifrån Karlstadsbornas behov där medarbetarna ges inflytande över sin egen arbetssituation, säger Stefan Jonsson och fortsätter:

– Detta görs genom att varje beslutsnivå aktivt arbetar med samverkan och helhetsperspektiv och bygger tillitsfulla relationer mellan medarbetare och chefer, men också mellan medarbetare och Karlstadsbor.

”Utvecklingsarbete är förberett”

Marita Taserud är verksamhetschef för hemtjänsten.

– Ett utvecklingsarbete gällande tillitsbaserad styrning är förberett inom hemtjänsten i Karlstads kommun. Arbetet övergår nu till projektet för ett succesivt införande av tillitsbaserad styrning inom hela hemtjänsten, säger Marita Taserud.

Framtidens hemtjänst

Karlstads kommun vill skapa framtidens hemtjänst på följande sätt:

  • Hemvårdsenheter utför arbetsuppgifter inom omvårdnad och delegerad hälso- och sjukvård.
  • Serviceenheten utför arbetsuppgifter inom städ, på sikt även ledsagning och visst anhörigstöd.
  • Larm- och serviceenheten utför arbetsuppgifter som installation av trygghetslarm samt digitala lås, larmmottaning, mottagningsteam, operativ utredning, ansvarar för visningsmiljöer samt stöd för välfärdsteknik och digitala tjänster
  • Fast omsorgskontakt, en omvårdnadspersonal, håller ihop tjänsterna för de olika enheterna. Samordnar och har dialog med kunden om helheten.
  • Enhetschefen för en hemvårdsenhet arbetar proaktivt med löpande kundkontakt.

Politiskt initiativ

Bakgrunden är ett politiskt initiativ från det grönröda styret (S, C, MP) i vård- och omsorgsnämnden om tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetade fram ett förslag som vård- och omsorgsnämnden enigt godkände vid sammanträdet den 22 februari.

Projektet finansieras med maximalt tio miljoner kronor från eget kapital under 2023.

För mer information kontakta:

Marita Taserud, verksamhetschef hemtjänst, 054-540 57 09
Stefan Jonsson (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden, 070-0203413

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.