Gå direkt till innehåll
Resultatet av övertalighetsprocessen på barn- och ungdomsförvaltningen

Pressmeddelande -

Resultatet av övertalighetsprocessen på barn- och ungdomsförvaltningen

Den övertalighetsprocess som pågått på barn- och ungdomsförvaltningen är nu färdig och alla 180 berörda medarbetare har erbjudits nya tjänster. Av dessa har 13 valt att tacka nej till ett omplaceringserbjudande och kommer utifrån det att sägas upp.

- Vi känner ett stort ansvar för de medarbetare vi en gång har anställt och är mycket lättade över att så få till slut behövde hamna i en uppsägning. Samtidigt är vi medvetna om att vi kommer att ha färre tjänster i våra förskolor och grundskolor i höst och att det kommer att påverka verksamheterna och de medarbetare som är kvar, säger Sofia Asplund, HR-chef på barn- och ungdomsförvaltningen.

Minskning med 120 tjänster

För att barn- och ungdomsförvaltningen skulle få en ekonomi i balans krävdes en minskning med motsvarande 120 heltidstjänster jämfört med höstterminen 2023.

Dessa tjänster fördelade sig på:

  • 40 tjänster i förskola - på grund av färre barn i verksamheten
  • 40 tjänster i förskola - på grund av kostnadsökningar
  • 40 tjänster i grundskola - på grund av kostnadsökningar

Utifrån behörigheter till olika ämnen och deltidsanställningar berörde de 120 heltidstjänsterna totalt 180 medarbetare. Av dessa 180 har:

  • 73 tackat ja till annan fast tjänst inom barn- och ungdomsförvaltningen
  • 60 accepterat en överenskommelse om pensionsförstärkning eller avgångsvederlag
  • 1 tackat ja till fast tjänst i en annan förvaltning
  • 43 erbjudits visstidsanställning inom barn- och ungdomsförvaltningen
  • 13 tackat nej till ett omplaceringserbjudande och kommer att bli uppsagda

- En så här stor omställning berör många och vi har mött både ledsna och besvikna medarbetare och chefer. Samtidigt har det funnits en förståelse för hur läget ser ut och en stor vilja att tillsammans rädda kvar så många medarbetare som möjligt. Jag är glad att vi kunnat erbjuda alla övertaliga ett annat uppdrag. Vi har haft en nära och bra dialog med våra fackliga företrädare från den första förhandlingen i februari fram till slutförhandlingen nu i maj, säger skoldirektör Maria Kjällström.

Vissa enheter har redan innan behövt genomföra åtgärder på grund av minskat barnantal och tidigare underskott medan andra behövt anpassa sin organisation först till hösten. Det gör att förskolor och skolor har påverkats i olika grad och på olika sätt.

För mer information kontakta:

Sofia Asplund, HR chef barn- och ungdomsförvaltningen, 054 – 540 29 01

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.