Gå direkt till innehåll
Lennart Gustafsson på Ruds trygghetsboende i Karlstad blev den första värmlänningen att vaccineras mot covid-19. Foto: Øyvind Lund.
Lennart Gustafsson på Ruds trygghetsboende i Karlstad blev den första värmlänningen att vaccineras mot covid-19. Foto: Øyvind Lund.

Pressmeddelande -

Lennart första värmlänningen att vaccineras mot covid-19

Nu har vaccineringen mot covid-19 inletts. Och det är de äldsta och sårbaraste som vaccineras först. Lennart Gustafsson på Ruds trygghetsboende i Karlstad blev den första värmlänningen att vaccineras. 
– Jag tycker det känns väldigt bra. Jag vill ju inte ha den där sjukdomen, säger han.

Lena Hallgren är enhetschef på Ruds trygghetsboende som har fått den första delen av de cirka 200 doser som anlände till Värmland igår.

– Äntligen kan vi börja vaccinera våra kunder. Det här är ett efterlängtat ögonblick, säger Lena.

Börjar med de mest utsatta

Sammanlagt har Värmland fått cirka 200 doser i den första omgången och inom kort kommer betydligt större leveranser. Anders Nordmark, Region Värmlands vaccinationssamordnare, förklarar:

– Vi börjar med de mest utsatta. Det är personer som bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst. Det är dem vi främst måste skydda, säger han. (Se faktaruta)

Peter Nylander, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Karlstads kommun, berättar att därför är det kommunerna som genomför vaccineringarna i detta första skede.

– Det är kommunerna som har ansvar för hemtjänst och särskilda boenden. Vi har personal som genomför vaccineringarna, men regionen kommer att stötta oss om det behövs, säger han.

Näst på tur är övriga personer som är 70 år eller äldre samt övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar nära de som har stort behov av skydd. Övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka ska också få vaccin. Därpå kommer resten av invånarna som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccin. Vaccinet erbjuds kostnadsfritt. 

Större vaccinationsmottagningar i länet

För att kunna genomföra hela vaccineringen på ett effektivt och smittsäkert sätt planerar Region Värmland för större vaccinationsmottagningar runtom i länet.

– Tanken med detta är att skapa en struktur där vi kan ta emot många som ska vaccinera sig, att vi kan göra det på ett säkert sätt för hindra smittspridning och att vi kan säkerställa den kylkedja som krävs för vaccinets hållbarhet, säger Anders Nordmark.

Att vaccinera stora delar av ett läns befolkning är en utmaning för kommunerna och regionen, men Värmland har bra erfarenhet av vaccinering mot säsongsinfluensan.

– Även om detta blir en mycket större insats så kan vi och kommunerna bygga på vår erfarenhet av säsongsinfluensan. Så vår beredskap för att kunna genomföra vaccinationerna är god, säger Madelene Johanzon, områdeschef för öppenvård på Region Värmland.

Regionens ambition är att tidsbokning ska kunna ske både digitalt och via telefon. Mer information kommer att komma på webbplatsen 1177.se.

– Vaccinering mot covid-19 kommer vara en förutsättning för att inom överskådlig tid få en förutsägbar vardag igen. Men det är viktigt att komma ihåg att restriktioner kommer att kvarstå under en ganska lång tid framåt, och att vi måste fortsätta följa dem, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.


Fakta

Fördelningen av vaccinet följer Folkhälsomyndighetens turordningsprioritering där de med störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka går först. Det är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
  • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer på boenden och omsorgstagare.
  • Hushållskontakter, det vill säga vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp eller prioritet.


För mer information kontakta:

Peter Nylander, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Karlstads kommun, 070-260 95 20

Lena Hallgren, enhetschef Ruds trygghetsboende, Karlstads kommun, 070-001 08 19

Anders Nordmark, vaccinationssamordnare, Region Värmland, 010-831 41 59

Madelene Johanzon, områdeschef för öppenvård, Region Värmland, 010-831 41 81

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare, Region Värmland, 010-839 13 06


Bilder och film

Bilder och en film från vaccinationen på Ruds trygghetsboende bifogas. Det är två bilder på Lennart Gustafsson som får vaccinet, en bild på Peter Nylander, verksamhetschef hälso- och sjukvård i Karlstads kommun, som bär in lådan med vaccinet på Ruds trygghetsboende samt en närbild på en vaccination.

Bilderna och filmen får enbart användas av medier och då endast i samband med publiceringar rörande starten av vaccinationer mot covid-19 i Värmland 2020.

Det finns mer filmat material från vaccinationen. Kontakta Debora Karlsson, kommunikationsstrateg på Karlstads kommun, om du vill få materialet skickat till dig: 054-540 10 20, 070-359 35 15 eller debora.karlsson@karlstad.se.

Fotografens namn, Øyvind Lund, ska anges vid användning av bilder och film.

Ämnen

Taggar

Regioner

Relaterat material