Gå direkt till innehåll
Kokningsrekommendationen för Skattkärr och Väse hävs

Pressmeddelande -

Kokningsrekommendationen för Skattkärr och Väse hävs

Vi har nu fått provresultat som gör att vi kan häva rekommendationen om att koka dricksvattnet i områdena Skattkärr, Herrön, Spånga, Grän, Rörsvik, Ekholmen och Väse. Att vi nu häver kokningsrekommendationen innebär att vattnet på dessa platser inte längre behöver kokas innan det används till dryck eller till matlagning.

Kokningsrekommendationen utfärdades 13 januari på grund av förekomst av 10 stycken koliforma bakterier i Skattkärrs vattentorn. Vi har provtagit vattnet regelbundet sedan dess. Idag den 18 januari är provresultaten rena, alltså fria från koliforma bakterier.

- Vi vill tacka våra vattenabonnenter för gott tålamod under kokningen. Vi har tagit prover dagligen för att kartlägga förekomsten av dessa bakterier. Varje prov tar ett par dagar att få alla analyssvar på. Det krävs två på varandra följande prov som är rena innan vi kan häva kokningsrekommendationen. Vi har nu fått två rena prov på samtliga provpunkter och kan därför häva kokningsrekommendationen, säger Patrik Nilsen, avdelningschef på VA-avdelningen.

Det går alltså bra att använda dricksvattnet precis som vanligt i Skattkärr, Herrön, Spånga, Grän, Rörsvik, Ekholmen och Väse från och med nu.

Bakgrund och åtgärder

Det är tyvärr så att man inte alltid kan fastställa den faktiska orsaken. Det går i dagsläget inte att säga exakt varifrån bakterierna kommit, men vi fortsätter vårt pågående arbete med att se över möjliga felkällor. Att bakterierna fanns i vattentornet inledningsvis behöver inte betyda att de härstammar därifrån.

Vi har undersökt andra potentiella risker som lagande av vattenläckor, men kan inte se att det är orsaken. Själva vattentornet byggdes om efter tidigare händelser med bakterier 2017. Skattkärrs vattentorn kommer att hållas bortstängt tills vi har inspekterat det invändigt och åtgärdat eventuella tveksamheter.

Vi tar fortlöpande prover och analyserar vattenkvaliteten i våra dricksvattennät för att just kunna hitta eventuella tillfälliga störningar. Karlstadsborna ska kunna känna sig trygga med dricksvattenkvaliteten, och att vi som vattenproducent tar det säkra före det osäkra för att skydda de svagaste och känsligaste i vårt samhälle genom att gå ut med kokningsrekommendation vid behov.

Någon ökad sjukdomsfrekvens till följd av händelsen har inte kunnat ses.

För mer information kontakta:

Per-Anders Bergman, förvaltningsdirektör, teknik- och fastighetsförvaltningen, telefon 054-540 65 72

Patrik Nilsen, Avdelningschef VA-avdelningen, telefon 054-540 65 78

Ämnen

Taggar

Regioner