Gå direkt till innehåll
Karlstads kommuns chefer får toppbetyg

Pressmeddelande -

Karlstads kommuns chefer får toppbetyg

Karlstads kommuns chefer får toppbetyg för sitt ledarskap och kommunens medarbetare trivs och är stolta över att jobba i kommunen. Det framgår av kommunens ledar- och medarbetarundersökning som besvarats av drygt 6 000 anställda.

Enligt leverantören av undersökningen, Maria Lindmark, på Origo Group har Karlstads kommun ett exceptionellt högt resultat överlag och svarsfrekvensen på 92 procent är den högsta hon har sett bland kommuner.

Undersökningen visar att ledarskapet har förbättrats. Frågor kopplat till ledarskap har höga eller mycket höga resultat. Det finns en stolthet över att arbeta i Karlstads kommun och engagemanget är högt. Karlstads kommun ligger högre än genomsnittet vid frågor både om engagemang och ledarskap.

-Jag är stolt och glad över att det verkligen syns att våra medarbetare upplever att vi lever vår gemensamma värdegrund - att vi har ett bra bemötande, vi genomför vårt uppdrag med engagemang, levererar ett gott resultat och utvecklar verksamheten. Det går också väl i linje med vad våra kund- och brukarundersökningar visar, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

-Särskilt glädjande är att ledarskapet har gått framåt sedan förra mätningen. Vi vet hur viktigt ledarskapet är för en fungerande verksamhet och vi jobbar ständigt med att stödja och utveckla våra chefer. Vi har många väldigt duktiga chefer, berättar kommundirektör Ulf Nyqvist.

Viktig kunskap om oss som arbetsgivare

Undersökningen visar också att våra medarbetare upplever Karlstads kommun som en bra arbetsgivare, de trivs på jobbet och tycker att det är meningsfullt och engagerande.

-Jag är extra glad för de höga siffrorna från medarbetarna kring oss som arbetsgivare och undersökningen är ett viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete. Nu får vi titta närmare på vad vi behöver fortsätta att utveckla och förbättra men också på vad som krävs för att bibehålla det fina resultatet, säger Gunilla Nilsson, personaldirektör.

För mer information kontakta:

Gunilla Nilsson, personaldirektör, telefon: 070-020 84 26

Emelie Wastelius, kommunikatör, telefon: 070-001 89 90

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.