Gå direkt till innehåll
Karlstads kommun toppar sitt toppresultat

Pressmeddelande -

Karlstads kommun toppar sitt toppresultat

Karlstads kommun får toppresultat igen. Kommunens medarbetare och ledare upplever sitt arbete som mycket meningsfullt, är engagerade och tar ansvar för att kommunen ska nå goda resultat. Det framgår av kommunens ledar- och medarbetarundersökning som besvarades under februari via en enkät av 6 335 anställda.

Tre olika index mäts; medarbetare, ledare och engagemang. Redan vid förra mätningen låg både resultatet och svarsfrekvensen på exceptionellt höga nivåer enligt Maria Lindmark på Origo Group som genomför undersökningen på kommunens uppdrag. I år förbättras resultatet på samtliga index och svarsfrekvensen höjs ytterligare från 92 till 93 procent.

Löser uppdrag med engagemang och ansvarstagande

Undersökningen visar att medarbetarna är engagerade, och upplever sitt arbete som meningsfullt. På båda dessa parametrar ligger vi på ett medelbetyg på 4,5. Medarbetarna tar ansvar för arbetet som helhet, ser till att arbetsfördelningen är bra i gruppen och att man tillsammans når goda resultat.

-Det är tryggt att veta att vi har en robust organisation med engagerade och ansvarstagande ledare och medarbetare. Det är en bra grund att stå på i vardagen men extra viktigt i tider då organisationen behöver ta sig an svåra utmaningar och förmågan sätts på prov säger Per-Samuel Nisser (M) kommunstyrelsens ordförande.

-Vårt enskilt högsta betyg på 4,6 får vi på frågan som handlar om vårt bemötande av Karlstadsborna och det gör mig väldigt glad. Vi är ju till för Karlstadsborna just nu är det extra viktigt och jag ser varje dag hur våra medarbetare arbetar metodiskt och mycket aktivt för att hantera situationen, berättar Ulf Nyqvist kommundirektör.

Jämställdhet och mångfald får höjda betyg

Både resultatet för hur vi beaktar jämställdhets- och mångfaldsfrågor har höjts sedan förra mätningen från 4,2 till 4,3. Resultaten för hur kommunen uppfattas som arbetsgivare är fortsatt höga och det redan höga resultatet för våra ledare höjs ytterligare.

-Fantastiskt fint resultat som vi ska vara stolta över och värna om. Det är viktigt att vi fortsätter jobba aktivt med både ledar- och medarbetarutveckling för att skapa bra förutsättningar och gott samspel med väl fungerande ledarskap och medarbetarskap och gemensamt ansvarstagande. Nu får vi arbeta vidare för att se hur vi ska kunna utveckla oss ytterligare, avslutar Gunilla Nilsson HR-direktör.

För mer information kontakta:

Per-Samuel Nisser (M) kommunstyrelsens ordförande, 070-689 39 39

Ulf Nyqvist kommundirektör, 070-566 10 54

Gunilla Nilsson HR-direktör, 054-540 84 26

Camilla Kullander kommunikationsstrateg, 054-540 12 33

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.