Gå direkt till innehåll
Fler barn föddes i Karlstad under 2020
Fler barn föddes i Karlstad under 2020

Pressmeddelande -

Karlstads befolkning fortsätter att öka

Under 2020 ökade folkmängden i Karlstads kommun med 930 personer. Vid årsskiftet var vi 94 828 invånare i Karlstads kommun.

Folkmängden i Karlstad fortsätter att öka, men inte lika mycket som de två tidigare rekordåren 2018 och 2019. Den största skillnaden jämfört med de två föregående åren är en lägre nettoinflyttning från övriga Värmland.

Färre inflyttningar från övriga Värmland

Inflyttningen till Karlstad är större än utflyttning men nettoinflyttningen under 2020 blev lägre än de två föregående rekordåren och hamnade lite mer på ett normalår. Det flyttade in 700 fler personer än det flyttade ut under 2020 vilket kan jämföras med 2018 och 2019 då siffran låg på drygt 1 200 fler inflyttade än utflyttade.

Inflyttningar från övriga värmlandskommuner blev färre under 2020 och utflyttningar åt andra hållet ökade samtidigt. Det medförde att Karlstads nettoinflyttning från egna länet blev lägre än tidigare men framför allt lägre än de två föregående åren. Det var 222 personer fler som flyttade in än ut från egna länet under 2020 jämfört med 2019 och 2018 då nettoinflyttningen låg på över 600. Det är den största förklaringen till den lägre befolkningsökningen totalt för kommunen under 2020 jämfört med de två föregående åren.

Ökad inflyttning från övriga Sverige

Inflyttningen till Karlstad från övriga Sverige ökade något under 2020 jämfört med tidigare och blev den högsta hittills. Även om utflyttningen till övriga Sverige också var hög hade Karlstad ändå en relativt hög nettoinflyttning från övriga Sverige jämfört med tidigare år med 199 fler inflyttade än utflyttade.

Flyttningarna mellan Karlstad och utlandet minskade med både färre inflytningar och färre utflyttningar jämfört med året innan. Karlstads nettoinflyttning från utlandet hamnade på 279 fler inflyttade än utflyttade.

Sammantaget var det alltså fler som flyttade till Karlstad än härifrån, vilket bidrar till att vi blir fler Karlstadsbor.

Fler födda och lägre dödlighet

Även barnafödandet och en lägre dödlighet bidrog till befolkningsökningen. Det blev ett födelseöverskott på 203 personer eftersom det föddes 997 barn samtidigt som det dog 794 personer. Det är 77 personer fler än förra året. Antalet födda barn var något fler under 2020 än året innan samtidigt som dödligheten var lägre.

- Det är positivt att Karlstad fortsätter att växa, säger Frida Pettersson (C) andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Även om vi ökar var det en lägre ökning än de två senaste rekordåren. Det kan delvis bero på coronapandemins påverkan på universitetet. KBAB har just nu en lägre uthyrning av studentlägenheter och Karlstads universitet hade färre utländska studenter under 2020. När det gäller antalet döda kan vi inte utläsa någon coronaeffekt i SCB:s statistik.

  Värmland ökar också

  För Värmlands län ökade befolkningen med 471 personer totalt. Förutom Karlstad var det, Hammarö, Sunne, Kil och Forshaga som ökade. De största befolkningsminskningarna i antal sett hade Filipstad, Arvika och Hagfors.

  Det var enbart Karlstad och Hammarö som hade fler födda än döda. Övriga kommuner i Värmland är beroende av en nettoinflyttning med fler inflyttare än utflyttare, för att öka sin befolkning.


  För mer information kontakta:

  Frida Pettersson, Kommunalråd (C)

  070-001 61 19

  frida.pettersson@karlstad.se

  Mona Stensmar Petersen, controller på kommunledningskontoret

  054-540 10 28

  mona.stensmar.petersen@karlstad.se

  Ämnen

  Taggar

  Regioner