Följ Karlstads kommun

Karlstad en av Sveriges bästa kommuner på parkskötsel och dricksvatten

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2019 07:15 CEST

I Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning om kommunal service får Karlstads kommun höga poäng från Karlstadsborna. Parkskötsel, snöröjning, gång- och cykelvägar och dricksvatten är alla områden där Karlstad får goda betyg jämfört med Sverige som helhet. Gatuunderhåll får sämre siffror.

SKL har genomfört undersökningen var tredje år sedan 1992. Enkäter har skickats ut till 500 personer i Karlstads kommun under våren och 45 procent svarade. Resultatet visar att Karlstadsborna överlag verkar nöjda med den kommunala servicen.

Näst bäst på dricksvatten

98 procent av alla som svarat på enkäten anger att de är nöjda med dricksvattenkvaliteten i Karlstad. Av de 102 kommuner som deltar i undersökning hamnar Karlstad på andra plats.

- Vi lägger stor vikt vid att vår vattenförsörjning ska vara trygg och hållbar. De senaste 13 åren har vi satsat på att framtidssäkra Karlstad genom att byta ut och uppgradera vårt ledningsnät vilket jag tror avspeglar sig i resultatet, säger Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör.

Toppbetyg för parkskötsel

Kommuninvånarna är också nöjda med skötseln av kommunens parker. Närmare nio av tio är positivt inställda till hur parkerna sköts i kommunen, vilket är en större andel än i Sverige som helhet där snittet ligger på 68 procent.

- Det har varit ett långsiktigt arbete under många år att skapa bra grönområden. Vi har många engagerade medarbetare som brinner för sitt jobb så det är roligt att det också är uppskattat av Karlstadsborna, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Inte nöjda med standarden på gator och vägar

Flera frågor i undersökningen handlar om gator och vägar. Karlstad är bättre än genomsnittet på gång- och cykelvägar och ligger bra till när det handlar om snöröjning och halkbekämpning. Men endast 19 procent är nöjda med gatuunderhållet i kommunen. Jämfört med riksgenomsnittet på 29 procent har Karlstad ett jobb kvar att göra.

- I år har vi rekordsatsat på gatuunderhållet med 36 miljoner på ny beläggning. För några år sedan la vi 10 miljoner per år men har sedan ökat successivt. Enkäten besvarades innan asfaltssäsongen drog igång så det här resultatet visar att det är rätt prioritering, säger Henrik Lander (C).

2018 la kommunen 28 miljoner på ny beläggning, i år satsas 36 miljoner. Även 2020 kommer kommunen lägga 36 miljoner på asfaltering. Under 2019 blir det ny beläggning på 2,4 mil bilväg och 10,2 kilometer gång- och cykelväg.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, tfn 054-540 12 77

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, tfn 054-540 65 72