Gå direkt till innehåll
Karlstad är en av Sveriges robustaste kommuner

Pressmeddelande -

Karlstad är en av Sveriges robustaste kommuner

Karlstad är en av landets mest framtidssäkra kommuner. Det visar en rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP som rankar Sveriges kommuner i en årlig rapport. Inom kategorin större städer tar Karlstad förstaplatsen.

I rapporten Regionernas kamp mäts Sveriges kommuners robusthet genom ett antal parametrar som är viktig för ett resilient samhälle och en långsiktig positiv utveckling. Den visar hur robusta kommunerna är jämfört med sina grannar i regionen, men också jämfört med kommuner med liknande förutsättningar runt om i Sverige.

Karlstad har gått starkt framåt och toppar bland kommunerna i sin kategori större städer. Faktorer som befolkningens ålder, nivå av utbildning och inflyttning har betydelse för hur en kommun står rustad inför framtiden.

-Karlstads kommun har stabila förutsättningar. En stark ekonomi har gett oss goda möjligheter att investera och utveckla framåt. Stora satsningar har gjorts på digitalisering, samhällssäkerhet, stadsutveckling och infrastruktur. Vi har lärt oss mycket genom pandemin och med ett förändrat omvärldsläge. Det är ett bra kvitto på Karlstads förmåga att vara anpassningsbar och möta snabba förändringar, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mångfald av företag och välutbildad befolkning

Analysen visar att Karlstad presterar genomgående väl och ligger högt vad gäller företagsklimat, eftergymnasial utbildning och klimatarbete. Det finns en stor, men också ung befolkning med hög utbildningsnivå som visar på fördelar med att ha ett universitet i staden. Karlstad har också en hög andel kunskapsintensivt näringsliv med en bra bredd och mångfald av branscher.

-Det här visar att samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv är en framgångsfaktor och en styrka. Samarbete, lärande och en gemensam förmåga är viktigt för hela regionen och en förutsättning för en fortsatt stabil och positiv utveckling, avslutar Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om Regionernas kamp

WSP är ett analys- och teknikkonsultföretaget inom samhällsutveckling. Regionernas kamp är en återkommande kartläggning av Sveriges kommuner som utvärderar kommunernas resiliens utifrån en mängd parametrar som ålder på befolkningen, utbildningsnivå, arbetsmarknad, ekonomi, inflyttning och näringslivets uthållighet. Data analyseras utifrån utfall under det senaste året men också sett till utvecklingen under det senaste decenniet.

Statistiken är hämtad från officiella källor och de jämförelser som görs i rapporten är baserade på kommungruppsindelningen framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommungrupperna är uppdelade i nio kategorier där kategoriseringen i huvudsak beror på befolkningsstorlek, avstånd och pendlingsmönster till större orter.

Kontaktpersoner:

Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande, telefon 070-689 39 39.
Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef. WSP, telefon 010- 722 86 79
(Emelie Wastelius, kommunikationsstrateg, kommunledningskontoret, telefon 054- 540 10 26)

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.