Gå direkt till innehåll
Fördröjd svarstid på trygghetslarm

Pressmeddelande -

Fördröjd svarstid på trygghetslarm

Karlstads kommun har fördröjd svarstid på trygghetslarm på grund av driftstörning hos leverantören. Åtgärder som extra tillsyn och förstärkt nattpatrull är vidtagna.

Karlstads kommuns leverantör av trygghetslarm har problem med driftstörning efter byte av larmplattform. De flesta larm kommer fram direkt, men i vissa fall har det varit fördröjningar.

Kan nå personal dygnet runt

Helena Holmstrand är enhetschef för larm- och service på vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun. 

- Våra medarbetare informerar kunderna om att det kan vara fördröjning när de använder sitt trygghetslarm och att de kan nå personal på larm och service samt nattpatrull dygnet runt på telefon, säger Helena Holmstrand. 

Förstärkt nattpatrull och extra tillsyn

Alla verksamhetsområden har gjort en bedömning om vissa kunder kan behöva extra tillsyn. Nattpatrullen har förstärkts så de har möjlighet att göra fler besök.

Arbetar med att lösa problemet

Leverantören har vidtagit åtgärder som haft avsedd effekt. Kunderna uppmanas att inte provlarma för att inte belasta systemet i onödan. Förhoppningen är att problemet ska vara löst innan veckan är slut. 

När vi vet mer uppdateras informationen på karlstad.se/trygghetslarm1012.

Karlstads kommun är inte ensam om störningarna. Alla leverantörens kunder i hela landet berörs.

För mer information kontakta:
Helena Holmstrand, enhetschef larm och service, vård- och omsorgsförvaltningen, 054-540 56 31

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.