Gå direkt till innehåll
Karta över området för detaljplanen
Karta över området för detaljplanen

Pressmeddelande -

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde på samråd

Skutberget ska bli ett förstklassigt frilufts- och rekreationsområde för Karlstadsbor och besökare. Det är ett av syftena med den detaljplan som nu är redo för samråd. Planen ska säkerställa att allmänheten får fortsatt tillgång till området, ge skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer och sätta ramarna för campinganläggningens utveckling.

– Detta är en efterlängtad plan som grundar sig på den vision och planprogram som tagits fram för Skutberget. Visionen i sin tur bygger på en bred medborgardialog och tar hänsyn till många av de önskemål som kom in då, säger Erik Nilsson, (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

  Visionen och planprogrammet som ligger till grund för detaljplanen antogs i december 2019. Till detaljplanen hör ett Fördjupat gestaltningsprogram som redovisar planerade åtgärder på Skutberget och beskriver mer djupgående områdets gestaltningsprinciper och utveckling. Denna ska läsas tillsammans med detaljplanen.

  Samrådsperioden för detaljplanen är från och med den 13 april till 23 maj. Efter samrådsperioden värderas de inkomna synpunkterna och planen arbetas igenom innan den går ut på granskning. När granskningsperioden är över görs planen redo för antagande.

  Information om detaljplanen finns på https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/skutbergets-friluftsomrade/och kommer vid samrådsstart uppdateras.

  Kontakt

  Erik Nilsson (KD), ordförande, telefon 054-540 12 77

  Emelie Dronsfield, stadsbyggnadsplanerare, telefon 054-540 45 47

  Kerstin Berg, stadsbyggnadsarkitekt, telefon 054-540 45 51

  Ämnen

  Taggar

  Regioner