Gå direkt till innehåll
De fyra banden symboliserade familjecentralens olika verksamheter och de klipptes av Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Per-Inge Lidén, ordförande i arbetsmarknads - och socialnämnden och Elisabeth Kihlström, regionråd.
De fyra banden symboliserade familjecentralens olika verksamheter och de klipptes av Niklas Wikström, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Per-Inge Lidén, ordförande i arbetsmarknads - och socialnämnden och Elisabeth Kihlström, regionråd.

Pressmeddelande -

Det viktigaste för barn och föräldrar samlat under ett och samma tak

Under fredagsförmiddagen invigdes den nya familjecentralen Västerstrand – en unik mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn mellan 0 och 6 år.

Familjecentralen är en samverkan mellan Region Värmland och Karlstads kommun. Här samverkar barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Familjecentralen ligger i nya Fredricelund på Våxnäs.

- Familjecentralen betyder jättemycket för Våxnäs och underlättar för samverkan i hela området. Vi kommer att kunna stärka det sociala nätverket runt familjer och snabbt erbjuda hjälp när det uppstår behov av extra stöd, säger Niklas Wikström (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förstärka det positiva och förebygga det negativa

Familjecentralens arbete är inriktat på att förstärka det som familjer mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

- Barnen är det viktigaste vi har i samhället och föräldrar behöver känna samhällets stöd och omsorg. Därför är det viktigt med en familjecentral där vi jobbar tillsammans – för barnens skull, säger Per-Inge Lidén (MP), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Det som gör en familjecentral unik är att här finns det som är viktigast för barn och föräldrar samlat under ett och samma tak.

- Familjecentralen och arbetet som bedrivs här är något att vara stolt över. Jag är glad över att se hur bra samarbetet mellan regionen och kommunen fungerar och bidrar till barn och familjers bästa utifrån deras behov, säger Elisabeth Kilhström (KD), regionråd.

Familjecentralens verksamheter

Det kostar ingenting att besöka familjecentralernas olika verksamheter. På Familjecentralen Västerstrand finns:

Barnmorskemottagning
Barnmorskemottagningen erbjuder kontakt med barnmorska under hela graviditeten samt hälsosamtal, föräldragrupper, efterkontroll och råd om preventivmedel.

Barnhälsovård
Här erbjuds olika hälsobesök, ibland i hemmet, fram tills barnet börjar skolan. Barnhälsovården följer barnets utveckling, ger vaccinationer och erbjuder samtal om barns hälsa och föräldrastöd både individuellt och i grupp.

Öppen förskola
Öppna förskolan är familjecentralens hjärta och centrum. Hit kan familjer gå för att leka, lära, delta i aktiviteter, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området.

I samarbete med vuxenutbildningen i Karlstad erbjuds två gånger i veckan undervisning i SFI, svenska för invandrare, i öppna förskolans lokaler.

Social rådgivning och stöd/förebyggande socialtjänst
Här erbjuds kontakt med kurator för hjälp med frågor och funderingar i familjesituation eller kring att vara förälder samt hjälp med att kontakta olika myndigheter eller få annan samhällsinformation.

Invigning för allmänheten under eftermiddagen

Klockan 14.00- 16:00 på fredagseftermiddagen (21 oktober) är det invigning för allmänheten med tipspromenad och olika aktiviteter.


För mer information kontakta:

Åsa Lyrstrand, Karlstads kommun, samordnare Familjecentralen Västerstrand, 054 – 540 53 87, asa.lyrstrand@karlstad.se

Therese Uddenstig, Region Värmland, enhetschef Barn- unga och familjehälsa södra Karlstad, 010-831 579 80, therese.uddenstig@regionvarmland.se

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.