Gå direkt till innehåll
Dags att mäta radon hemma

Pressmeddelande -

Dags att mäta radon hemma

Mellan 1 oktober och 30 april är det mätperiod för radon. Att göra en radonmätning är både enkelt och relativt billigt men är framför allt viktigt ur hälsosynpunkt.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radon ökar risken för lungcancer om du utsätts för en hög halt under en längre tid. Radon varken syns eller luktar. Det enda sättet att upptäcka radon i inomhusluften är att mäta. Radon finns i mark och kan finnas i byggnadsmaterialet blåbetong och i vatten från egen brunn. Radongashalten i en bostad bör vara så låg som möjligt och ska inte vara högre än Folkhälsomyndighetens riktvärde som är 200 bequerel per kubikmeter.

Så mäter du radon hemma

Det är enkelt att göra en radonmätning. Radon mäts under minst två månader mellan oktober och april. Du beställer små mätdosor från ett mätlaboratorium eller saneringsföretag.Mätdosorna skickas med post till dig tillsammans med anvisningar om hur de ska placeras ut i olika rum under mättiden. Efter mätningen skickar du tillbaka dosorna. Du får oftast resultatet inom några veckor. Om du bor i villa får du själv betala och utföra mätningen, i hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för mätningen.

-Vid husförsäljningar kommer alltid radonfrågan upp och då är bra om det redan finns ett mätprotokoll som visar radonhalten, säger Bengt Jonsson, hälso- och miljöskyddsinspektör.

Du kan få radonbidrag

Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering hos Länsstyrelsen. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan som högst få 25 000 kronor. Du får bidrag om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel per kubikmeter.

För mer information kontakta:

Bengt Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen, 054-540 4673

Sofia Carlson, kommunikatör på miljöförvaltningen, 054-540 66 32

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Relaterat material