Gå direkt till innehåll
Vintertramparna – ett projekt med hållbara resultat

Pressmeddelande -

Vintertramparna – ett projekt med hållbara resultat

Karlstads kommun söker för sjunde året i rad deltagare till projektet Vintertramparna. Varje år deltar närmare 100 personer, och statistiken de senaste sex åren visar att vintertramparnas medverkan innebär en minskning med ca 1 000 bilresor i veckan i arbetspendling under vinterhalvåret.

Vintertramparna är en utmaning som handlar om att uppmuntra fler till att välja cykeln - även under vinterhalvåret. Utmaningen pågår under perioden 1 december 2022 till 15 mars 2023, och riktar sig till personer som normalt är vanebilister under vinterhalvåret. Som vintertrampare ska du cykla till och från arbetet minst tre gånger i veckan under perioden 1 december till 14 mars.

- Vintertramparna är ett beteende- och påverkansprojekt, där grunden handlar om att vi vill uppmuntra till ett hållbart resande. Men det är också ett projekt där vi samverkar med driftverksamheten, i och med att vintertramparna också är med och påverkar vår vinterväghållning av cykelbanorna, säger Mikael Haster, miljösamordnare på Karlstads kommun.

Alla vintertrampare är med i ett forum där de har möjlighet att berätta om sin resa och påpeka både bra och mindre bra saker de har upptäckt under sin cykeltur vilket ansvarig person för driften kan agera utifrån.

Tidigare vintertrampare minskar sitt bilresande med 75 procent
Projektet Vintertramparna samlar in mycket statistik innan, under och efter projektets gång. De flesta som deltar har sedan tidigare ett högt bilanvändande under den aktuella perioden för deltagandet, närmare 100 procent när de går in i projektet. Efter projektet slut så låg den motsvarande siffran i genomsnitt på 25 procent.

- Vi kan se i utvärderingar från tidigare upplagor att fördelarna överväger med cykel som transportmedel när det gäller korta resor upp till en halvtimme i form av ökad vardagsmotion och minskade resekostnader. Dessutom är skillnaden i restid för bil och cykel vid korta sträckor oftast marginell avslutar Mikael Haster.

Mer information:
Mikael Haster, miljösamordnare, 054-540 46 94
karlstad.se/vintertrampare

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Helena Wassén

Helena Wassén

Kommunikationsstrateg Miljöförvaltningen 054-540 64 64

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.