Gå direkt till innehåll
Det vinnande bidraget Bland stänk och flikar av 02Landskap tillsammans med Okidoki och Herud konsult
Det vinnande bidraget Bland stänk och flikar av 02Landskap tillsammans med Okidoki och Herud konsult

Pressmeddelande -

Vinnare utsedd i arkitekttävling för nya området Katrineberg

En ny stadsdel ska växa fram i Katrineberg och Karlstads kommun har genomfört en arkitekttävling med syfte att ta fram en strukturplan och gestaltning för området. Under onsdagens teknik- och fastighetsnämnd godkändes det vinnande förslaget – Bland stänk och flikar.

Det var under onsdagens teknik- och fastighetsnämnd som det vinnande bidraget presenterades och godkändes. Det vinnande teamet är den Göteborgsbaserade arkitektbyrån 02 Landskap i samarbete med Okidoki, som är en fullservicebyrå inom arkitektur, och Herud konsult som arbetar med trafik- och samhällsplanering. Förslaget de tagit fram går under namnet Bland stänk och flikar. Vinnarna blev glada och överraskade när de fick veta att de vunnit under torsdagsförmiddagen.

Sabina Richter är landskapsarkitekt och uppdragsledare för det vinnande teamet. Så här kommenterade hon beskedet om att deras förslag vunnit när vinnarna kontaktades under torsdagsförmiddagen:

- Vi är jätteglada såklart! Vi ser fram emot att få utveckla det här förslaget. Det är ett jättespännande projekt där kommunen har höga ambitioner när det kommer till hållbarhet och naturfrågor, vilket ligger oss varmt om hjärtat, så det här tycker vi ska bli jättespännande.

Bland stänk och flikar

”En varierad och upplevelserik stadsdel som skapar attraktiva grönområden för alla Karlstadsbor”. Så lyder juryns motivering. Juryns mål har varit att hitta det förslag som bäst svarat upp mot tävlingsprogrammets krav och kriterier, och som har bäst förutsättningar att utvecklas vidare.

I tävlingsprogrammet fanns bland annat uppdrag att gestalta ett nytt torg, skapa möjligheter till hållbart levnadssätt, formge en ny stadsdelspark, ge plats för 1500 bostäder och gestalta strandzonen med strandskydd och naturvärden i beaktande. Området ska uppfattas som attraktivt och trivsamt och ha en egen identitet, vilket juryn anser att det vinnande bidraget verkligen lyckats med.

- Bland stänk och flikar ser vi som det mest välbalanserade förslaget som vi tror att vi kan genomföra på ett riktigt bra sätt. Särskilt bra har de varit på att lyfta och utveckla de allmänna platserna. Både att tillgängliggöra stranden och skogen men även utformningen av en ny park och ett torg. Kvarter med bra mått, lagom tätt gatunät, ger användbara innergårdar. Måttfull skala och fin variation på bebyggelsen. Som grundstruktur och stadsbyggnadsvision är det ett mycket bra förslag, säger Anna Pettersson, stadsbyggnadsarkitekt i Karlstads kommun och jurymedlem i tävlingen.

Viktigt stadsutvecklingsområde

Karlstads kommun ser Katrineberg som ett viktigt stadsutvecklingsområde. För att få in idéer och förslag för hur området kan utvecklas fick teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag av teknik- och fastighetsnämnden i början av året att ta in olika förslag på hur man kan utveckla marken på bästa sätt, för att få ett så bra underlag som möjligt till detaljplanearbetet. Syftet med tävlingen har varit att få in högkvalitativa och innovativa förslag på hur stadsdelen Katrineberg kan gestaltas.

- Katrineberg är ett väldigt fint område och vår ambition är att det ska bli en trevlig och tilltalande plats för alla kommuninvånare, inte bara boende, och det finns det goda förutsättningar för med ett riktigt bra underlag, säger Anders Tallgren (S), vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden har sen tidigare godkänt ett planprogram för området. Tävlingen är startskottet för detaljplanearbetet, och det vinnande bidraget kommer ligga till grund för detaljplaneläggningen

Tre riktigt bra bidrag

Kommunen fick in sammanlagt 19 intresseanmälningar från arkitektteam runtom i Norden och utifrån dem valdes tre tävlingsteam ut som fick i uppdrag att rita upp sitt förslag. Alla team får en vinstsumma på 200 000 kronor för deltagandet och för att täcka omkostnaderna för arbetet. På delad andraplats kom MANDAWORKS tillsammans med Ekologigruppen och Kod arkitekter med bidraget Smultronställen vid Vänern och Sweco och Tovatt architechts & planners – a part of Sweco med bidraget Stadsbrynet.

- Vi har fått in tre väldigt bra förslag och det har inte varit helt lätt, men vi är riktigt nöjda med det vinnande bidraget, säger Anna Pettersson.

Mer information

Alla tre bidrag kommer att läggas ut på kommunens webbplats under morgondagen (fredag), för den som är nyfiken, på karlstad.se/katrineberg

Bilder

Bifogade bilder är illustrationer som visar en vision. Utformningen kan komma att ändras.

För mer information kontakta:

Anders Tallgren (S), vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, 054-540 10 45

Anna Pettersson, stadsbyggnadsarkitekt, 054-540 45 19

Mathilda Rusman, projektledare, 054-540 50 24

Sabina Richter, landskapsarkitekt 02Landskap, 070-7331280

Stefanie Myrin, kommunikationsstrateg, 054 540 46 88

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.