Gå direkt till innehåll
Byggnadsvårdspriset delades ut av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) och förste vice ordförande Håkan Holm Alteblad
Byggnadsvårdspriset delades ut av stadsbyggnadsnämndens ordförande Erik Nilsson (KD) och förste vice ordförande Håkan Holm Alteblad

Pressmeddelande -

​Vinnare av Byggnadsvårdspriset 2020 är utsedd!

Vinnarna av Karlstads kommuns Byggnadsvårdspris är Tomas och Tina Elander som restaurerat sin villa från 1920 talet och givit det dess forna glans. Ett hedersomnämnande går till Kultur- och bygdeföreningen Filialen på Arnön för sitt arbete med den gamla lanthandelsfilialen som nu återfått sin ursprungliga form och utvecklats till att bli en naturlig samlingspunkt för bygden.

”Det ser ju ut som det alltid sett ut”

Det är kanske det finaste Tina och Tomas kan höra om sin restaurering av den 20-talsvilla som de nu restaurerat och återställt till sitt forna utseende. Målet med deras renovering var att huset än en gång skulle upplevas som en naturlig del i miljön och inte se nytt eller fel ut. Något de lyckats med över förväntan.

När Tina och Tomas köpte huset hade det genomgått en renovering under 70-talet och fått en helt ny träfasad där den ursprungliga putsen täcktes och andra detaljer, så som fönster och snickerier, förändrades. Genom att ta bort träfasaden och restaurera putsen som låg kvar under, byta till tvåkupigt tegel och återskapa tidigare snickerier har de återgivit huset dess tidigare proportioner.

Motiveringen

”Med stor noggrannhet och omsorg om detaljer har Tomas och Tina restaurerat sin villa, belägen i ett område med flera liknande villor och parhus, ritade år 1920 av arkitekt Carl W Hansson. Genom att avlägsna den träpanel som satts upp på 1970-talet och varsamt reparera den ursprungliga putsade fasaden har villan återfått sitt ursprungliga uttryck. Som 100-årspresent har huset också fått ett tegeltak och högkvalitativa snickerier av ursprunglig typ. Genom en tidstypisk färgsättning i harmoni med omgivningen har huset åter infogats i sitt sammanhang.”

Hedersomnämnande till Kultur- och bygdeföreningen Filialen på Arnön

Med en skola som granne fungerade denna lanthandelsfilial under 1920-1960-talen som en samlingspunkt på Arnön men har under senare delen av 1900-talet och början av 2000 låtits förfalla.

Under restaureringen har bland annat det gamla enkupiga tegeltaket plockats ner och restaurerats, de ursprungliga fönstren har renoverats och tegelsrommen har stabiliserats. Ett tillgänglighetsanpassat trädäck har byggts vid västra fasaden där en ny dörröppning också tagits upp.

Kultur och bygdeföreningen startades på initiativ av Björn Bergergård i syfte att bevara och restaurera byggnaden för att den åter ska bli en mötesplats i bygden och fungera som kulturhus med arrangemang som av t.ex. konserter och utställningar. Det planeras också att återuppta butiksverksamheten genom försäljning av lokalproducerade varor.

Motiveringen

”Med ideella krafter har Kultur- och bygdeföreningen Filialen restaurerat den gamla handelsboden på Arnön. Belägen vid byvägen där också skolan fanns, fungerade handelsboden länge som Arnöns naturliga samlingspunkt, men sedan nedläggningen på 1960-talet har byggnaden förfallit. Genom föreningens engagemang har Filialen räddats till ett fortsatt liv. Med kulturarrangemang och försäljning av lokalproducerade varor ska Filialen åter bli en samlingspunkt för Arnöbor och besökare.

För mer information

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Patrik Söderman, stadsbyggnadsantikvarie vid stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 054-540 45 14

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.