Gå direkt till innehåll
Mathilda Rusman kommunens projektledare,  Johan Törngren kommunens byggledare, Erik Nilsson (KD) kommunalråd och Fredrik Larsson, Karet Invest visar upp hur området kan komma att se ut.
Mathilda Rusman kommunens projektledare, Johan Törngren kommunens byggledare, Erik Nilsson (KD) kommunalråd och Fredrik Larsson, Karet Invest visar upp hur området kan komma att se ut.

Pressmeddelande -

Villatomter och ett 100-tal nya bostäder på Södra Kroppkärr

Ett nytt bostadsområde ska byggas i den östra delen av Södra Kroppkärr. Här kommer det bli uppåt 120 bostäder där omkring 20 är villatomter till kommunens tomtkö. Idag togs ett första spadtag för byggnationen.

Byggnationen kommer vara öster om Södra Kroppkärrs villaområde från 1940-talet. Tanken är att skapa en låg och småskalig bebyggelse med mycket grön växtlighet emellan som kompletterar och fyller på i de östra delarna av det redan så populära Södra Kroppkärr.

- Det känns bra att få till fler bostäder i ett område som redan är så populärt. Nu får vi också fram ett 20-tal tomter till tomtkön vilket är efterlängtat, säger Erik Nilsson (KD), kommunalråd.

Villatomterna är ca 450 - 500 m2 i storlek. De kommer att släppas först när gatunätet är utbyggt vilket blir till hösten 2022

Närhet till natur och centrum

Tanken är att det nya området blir en fortsättning av den småhusbebyggelse som finns precis bredvid. Den planerade bebyggelsen är tänkt att bestå av olika boendeformer som småhus och radhus.

- Området ligger i vackra omgivningar med närheten till Trollkoneberget och Kroppkärrssjön endast fyra kilometer från centrum. Det är ett läge som jag tror kommer locka många, säger Erik Nilsson (KD), kommunalråd.

Infrastrukturen som gator, ny infart, busshållplats, vatten- och avlopp samt en ny park kommer byggas först. När det är klart kring hösten 2022 påbörjas bostadsbyggandet.

Utvecklingen är en del i kommunens plan för att Välsviken kan bli en stadsdel med bostäder, kontor, handel och verksamheter. Där har kommunen tagit fram en fördjupad översiktsplan och det kommer jobbas vidare med detaljplaneringen.

För mer information kontakta:

Erik Nilsson (KD) kommunalråd 054-540 12 77

Mathilda Rusman, projektledare 054-540 5024

(Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 070-001 06 62)


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.