Gå direkt till innehåll
Vanebilister lämnar bilen hemma och testar att vintertrampa

Pressmeddelande -

Vanebilister lämnar bilen hemma och testar att vintertrampa

Karlstads kommuns 97 vintertrampare är mer än halvvägs in i utmaningen att cykla minst tre gånger i veckan till sitt arbete, under perioden 1 december till 14 mars. Projektet Vintertrampare som syftar till att uppmuntra fler invånare i Karlstads kommun att cykla vintertid arrangeras för tredje året i rad och en av deltagarna som cykelpendlar mellan Hammarö och Karlstad är Bernt Thyrell.

- Jag ville vara med i Vintertramparna för att jag märkte att när jag kom hem på eftermiddagarna efter jobbet var det för mörkt för att gå ut och springa eller cykla, berättar Bernt Thyrell som cyklar från Hammarö till arbetet i Karlstad. När jag tar cykeln till jobbet så får jag min vardagsmotion samtidigt som jag gör en insats för miljön.

Deltagarna i projektet för år 2021–2022 är alla så kallade vanebilister, det innebär att man i genomsnitt reser med bil till jobbet tre dagar i veckan eller mer.

- Jag tycker att Vintertrampa är ett roligt koncept eftersom det är en utmaning i sig, men även för att min egen målsättning är att trampa 500 mil från oktober 2021 till september 2022, säger Bernt Thyrell. Karlstad kommun gör också ett fantastiskt bra arbete med de farbara cykelvägarna under vinterhalvåret vilket gör cykelupplevelsen väldigt trevlig.

Projektet har pågått under tre år med nya cyklister varje år, tillsammans har deltagarna under den här perioden minskat sina utsläpp av växthusgaser med ca 12,5 ton. Vintertramparnas medverkan har också inneburit en minskning med drygt 1 000 bilresor i veckan på vinterhalvåret i arbetspendlingen när projektet jämfört resvanor innan och efter kampanjen hos deltagarna.

- Även om alla deltagare inte når projektets målsättning, att cykla till jobbet tre dagar i veckan i genomsnitt under tre månader, ändras både vanor och beteenden hos de flesta deltagare långsiktigt, berättar Mikael Haster, projektledare och miljösamordnare på Karlstads kommun. För de flesta överväger fördelarna med cykel som transportmedel när det gäller korta resor upp till en halvtimme med ökad vardagsmotion och minskade resekostnader. Dessutom är skillnaden i restid för bil och cykel vid korta sträckor oftast marginell.

Korta resor sker med bil
Drygt 60 000 Karlstadsbor bor inom fem kilometer från Stora torget där majoriteten redan i dag har goda förbindelser för kollektivtrafik och cykel. Trots det görs en tredjedel av alla korta resor upp till tre kilometer, och mer än hälften av alla resor på tre till fem kilometer med bil i Karlstad enligt den senaste resvanundersökningen i Värmland (RVU2014). Det är till denna målgrupp som vintertramparna riktar sig till. 

- Halvvägs in för vintertramparna kan vi se att gruppen mer än halverat sitt bilresande i arbetspendlingen och de flesta tycker också att omställningen har varit positiv, berättar Mikael Haster, miljösamordnare på Karlstads kommun. Av de 97 vintertramparna så 90 procent hittills nöjda med sitt deltagande. 

Om projektet:
karlstad.se/vintertrampare

För mer information kontakta:
Mikael Haster, projektledare och miljösamordnare på miljöförvaltningen,  054-540 46 92
Bernt Thyrell, vintertrampare, 070-22 06 191

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Helena Wassén

Helena Wassén

Kommunikationsstrateg Miljöförvaltningen 054-540 64 64

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.