Gå direkt till innehåll
Vandringsled runt Sandbäckstjärn blir tillgänglig för alla

Pressmeddelande -

Vandringsled runt Sandbäckstjärn blir tillgänglig för alla

Underlaget ska bli framkomligt med rullstol, fyra bryggor ska renoveras och det kommer bli totalt fyra grillplatser. Nu börjar arbetet med att tillgänglighetsanpassa den 1,8 km långa vandringsleden runt Sandbäckstjärn vid Norra fältet.

- Vi vill att alla ska ha tillgång till Karlstads fina natur, oavsett förutsättningar och färdmedel. Det blir ett lyft för alla Karlstadsbor att utveckla en vandringsled som ligger så nära centrala Karlstad men speciellt värdefullt för de som är beroende av jämna underlag, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Kommunen kommer att jämna ut höjdskillnader och täcka leden med stenmjöl eftersom det är lätt att ta sig fram på med rullstol, rullator och barnvagn. Arbetet började i torsdags och beräknas bli klart nu under våren.

Grillning och fiske för fler

Antalet grillplatser kommer att utökas från tre till fyra och vara tillgänglighetsanpassade så att det går att rulla intill med rullstol. Samtliga fiskebryggor kommer funka för alla som vill eller måste sitta.

- Alla fyra bryggor kommer att renoveras i samråd med sportfiskarna. Räckena blir låga så det går att sitta ner och kasta. På så sätt kan alla fiska som vill, så länge de har fiskekort vill säga, säger projektledaren Hans Forsgren på kommunens enhet skog och friluftsliv.

Ansluter till nya Sannafältet

Kommunen kommer även bygga en anslutning mellan parkeringen vid nya inomhushallen på Sannafältet och I2-skogen. Det blir en 300 meter lång slinga med samma standard som den tillgänglighetsanpassade vandringsleden runt Sandbäckstjärn.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, tfn 054-540 12 78

Hans Forsgren, handläggare skog och friluftsliv, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 69 43

Ämnen

Regioner

Relaterat material