Gå direkt till innehåll
Välkommen på prisutdelning av 2023 års Byggnadsvårdspris

Pressmeddelande -

Välkommen på prisutdelning av 2023 års Byggnadsvårdspris

Tid: måndagen den 18 december, kl 11.00

Plats: Gamla tågstationen, stationsgatan 15, Molkom

Pressen är välkommen att delta vid prisutdelningen av årets Byggnadsvårdspris. Anders Tallgren (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Niklas Wikström (L), 1:e vice ordförande, Henrik Sjöberg, stadsarkitekt och Emma Mattsson, stadsbyggnadsantikvarie deltar.

Pris till den som gjort en insats för god byggnadskultur

Byggnadsvårdspriset går till den person eller företag som gjort en konkret och begriplig insats för god byggnadskultur inom Karlstads kommun. Det kan innebära en varsam och kvalitetsmedveten renovering/restaurering med tidstypiska material och hantverksmässiga metoder med respekt gentemot byggnadens karaktär och särdrag. Det kan också innebära en betydande kunskapshöjande insats som är riktad till en bred allmänhet där byggnadsvård och Karlstads unika byggnads- och bebyggelsekultur har uppmärksammats.

Belönar och uppmärksammar goda insatser

Byggnadsvårdspriset har delats ut sedan 2016 då det instiftades. Syftet med priset är att bidra till att bevara och lyfta fram vår lokala stadsmiljö. För att Karlstad ska kunna bibehålla sin unika kulturmiljö är staden beroende av enskildas initiativ, intresse och insatser gällande byggnation, renovering och underhåll. Byggnadsvårdspriset belönar, uppmärksammar och bidrar till ett ökat intresse för och kunskap om Karlstads bebyggelse.

Välkommen!


Kontakt

Anders Tallgren, (S), ordförande, telefon. 054-540 10 45

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 0700-208451

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.