Gå direkt till innehåll
Jättebalsamin
Jättebalsamin

Pressmeddelande -

Välkommen att delta – en halvdag för biologisk mångfald

Invasiva arter så som till exempel blomsterlupiner, parkslide och jättebalsamin sprider sig snabbt och orsakar allvarlig skada på ekosystem, infrastruktur och ibland människors hälsa. Nu tar teknik- och fastighetsförvaltningen ett krafttag genom att ge alla medarbetare på förvaltningen möjlighet att tillbringa en halvdag i naturen och tillsammans bekämpa invasiva arter. Pressen är välkommen att delta.

Tid: 13 juni 9:30 – 12:00 (eller så länge du önskar delta)

Plats: Skidstugan Tuggelite

- Teknik- och fastighetsförvaltningen vill ta ett krafttag genom att samla så många händer som möjligt inom organisationen för att göra så stor skillnad vi bara kan. Men inte bara det, genom att göra en gemensam aktivitet på det här viset så kan alla ta del av kunskap och erfarenhet inom området och skapa oss en förståelse för de problem som invasiva arter orsakar både våra verksamheter och i vår natur. Kanske är det nästan viktigare än den nytta vi gör rent praktiskt, säger Per-Anders Bergman, förvaltningsdirektör.

Invasiva arter orsakar stora kostnader för samhället och utgör ett hot mot den så viktiga biologiska mångfalden. Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar årligen med att hantera och bekämpa invasiva arter, vilket kostar både tid och pengar. Den 13 juni och 29 augusti ska de medarbetare som vill och kan på teknik- och fastighetsförvaltningen ut i fält för att bekämpa invasiva arter. Pressen är varmt välkommen att delta den 13 juni.

Platser

Förvaltningens medarbetare kommer att finnas på följande platser under dagen:

Kroppkärrssjön
Svinbäcken
Skidstugan vid Tuggelite
Alsters förskola
Torpnoret
Sundstatjärn

Kontakt:

Linnea Skarped, kommunekolog, telefon 054-540 70 88 mejl: linnea.skarped@karlstad.se.

Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, telefon: 054-540 65 72

Monika Karlsson Bubholz (MP), kommunalråd, telefon: 054-540 12 85

(Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon: 0700208451 mejl: monika.martinsson@karlstad.se)

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.