Gå direkt till innehåll
Vad är attraktiva boendemiljöer för Karlstadsborna?

Pressmeddelande -

Vad är attraktiva boendemiljöer för Karlstadsborna?

Det är temat på den första frågeomgången som stadsbyggnadsförvaltningens digitala medborgarpanel har fått besvara. Viktigast för ett attraktivt boende är närhet till livsmedelsbutik, kollektivtrafik och avståndet till stadsliv, natur och arbetsplats.

- Fantastiskt kul att så många i vår medborgarpanel svarar när vi ställer frågor. Vi värdesätter verkligen Karlstadsbornas synpunkter. Svaren var inte helt förvånande den här gången men det är ändå bra att få det bekräftat och vi tar nu med resultaten i planeringen framåt, säger Anders Tallgren, (S), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

  Närhet till stad, natur och arbetsplats toppar

  På frågan ”Vilket sammanhang är viktigt när du väljer vilket område du vill bo i?” toppas svaren av hur långt det är till olika saker. Nästan lika många vill ha nära till stad och stadsliv som till natur. Närhet till arbetsplatsen hamnar på en tredje plats medan isolerat läge utan grannar bara väljs av ett par procent av de svarande.

  Grönytor framför parkering, god service framför att vara ostörd

  Panelen har också fått ett antal frågor där de ombads att prioritera mellan olika saker. En mycket tydlig majoritet valde till exempel god service och god kollektivtrafik framför frånvaro av grannar och ostördhet. Det är också en övervägande majoritet som väljer grönytor framför parkering i närheten av hemmet.

  - Dessa svar tar har vi med oss när vi planerar nya bostadsområden och där vi behöver göra avvägningar, säger Anders Tallgren.

  Fler unga män sökes till panelen!

  Den digitala medborgarpanelen består idag av drygt 400 personer som speglar befolkningen avseende bostadsform, utbildning ålder och kön. I dagsläget saknas dock ett antal unga män som inte är högskoleutbildande för att panelen ska bli riktigt representativ. Den redovisade undersökningen genomfördes av 327 personer vilket ger en svarsfrekvens på cirka 80 procent.

  Vill du delta i panelen? Anmäl dig här: karlstad.se/medborgarpanel

  Mer information:

  Elin Björkman, elin.bjorkman2@karlstad.se, telefon: 072-530 34 62

  Anders Tallgren, (S), ordförande, telefon. 054-540 10 45

  Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon 0700-208451

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kommunen med den glada solen som symbol

  I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.