Gå direkt till innehåll
Elever på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram får möjlighet att söka stipendium för körkort.
Elever på gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram får möjlighet att söka stipendium för körkort.

Pressmeddelande -

Vårdelever får möjlighet att söka körkortsstipendium

I ett försök att få fler att söka till gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram införs nu ett nytt stipendium som ger eleverna möjlighet att få ekonomiskt stöd till körkort. Förhoppningen är att det ska öka intresset för programmet och samtidigt göra eleverna anställningsbara.

Från och med hösten 2024 kommer Karlstads kommun erbjuda elever på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvallagymnasiet och Praktiska gymnasiet möjligheten att söka stipendium för körkort. Det beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på onsdagsnämnden. Anders Peterson (C), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hoppas att det kommer öka attraktiviteten för utbildningen.

- Behovet av kompetent arbetskraft inom vård- och omsorgsyrket är stor i Karlstad och Värmland och både Statistiska centralbyrån (SCB) och Region Värmland gör bedömningen att det finns en stor risk att det kommer vara brist på vårdutbildade i länet.

Långsiktigt mål att behöva öka antalet platser på programmet

Satsningen hoppas också kunna bidra till att öka anställningsbarheten då Karlstads ytterområden har utmaningar med kompetensförsörjning och där ett körkort är nödvändigt för att få en tjänst.

- På längre sikt är förhoppningen att den här satsningen leder till att antalet platser på programmet behöver öka för att i än högre grad kunna bidra till kompetensförsörjningen, säger Anders Peterson (C).

Rent praktiskt innebär det nya stipendiet att eleven behöver uppnå ett visst studieresultat, att körkortsutbildningen utförs efter skoltid samt att eleven är bosatt i Karlstads kommun. Stipendiet blir i form av ett utbildningspaket och kommer vara på max 15 000 kronor som finansieras från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens eget kapital.

För mer information kontakta:

Anders Peterson (C)
Ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
0700 01 60 12

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.