Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet den 27 januari

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet den 27 januari

Verksamhetsplan, plan för uppföljning av internkontroll samt budget 2021. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 27 januari.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Uppföljning av internkontroll 2020

Varje år ska nämnden följa upp och redovisa till kommunstyrelsen hur de arbetat med intern kontroll under året. Nu redovisas resultatet av genomförda kontroller för 2020.

Beslut

Uppföljning av intern kontroll 2020 godkändes och redovisas till kommunstyrelsen.

Dnr VON/2020:493 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Jenny Söderberg Lundsholt, utredare, 054-540 54 50

Plan för uppföljning av internkontroll 2021

Varje år ska vård- och omsorgsnämnden anta en plan för vad nämnden särskilt ska följa upp under året.

Beslut

Plan för uppföljning av intern kontroll 2021 godkändes.

Dnr VON/2020:494 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Jenny Söderberg Lundsholt, utredare, 054-540 54 50

Budget för 2021

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en budget för 2021.

Beslut

Förvaltningens förslag till drift- och investeringsbudget godkändes.

Dnr VON/2021:10 Dpl 10

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef. 054-540 10 49

Verksamhetsplan för 2021

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan som beskriver inriktningen för förvaltningens arbete under 2021.

Beslut

Verksamhetsplan för 2021 godkändes.

Dnr VON/2020:535 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Marie Johansson, Utvecklingschef, 054-540 55 56

Granskning av intern kontroll i debiteringsrutiner avseende äldreomsorgsavgifter - Redovisning av revisionsrapport

PwC har genomfört en granskning av nämndens interna kontroll gällande rutiner för debitering av äldreomsorgsavgifter, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen. Kommunrevisionen bedömer att nämnden har aktuella riktlinjer för hantering av fakturering av äldreomsorgsavgifter.

Beslut

Redovisningen godkändes.

Dnr VON/2019:371 Dpl 13

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 54 52

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Taggar

Regioner