Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 24 mars

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 24 mars

Motion om att införa snabbtester för Covid-19 till vårdpersonal och tillsynsberättelse 2020. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 24 mars.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Motion – Inför snabbtester för Covid-19 till vårdpersonal i Karlstads kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att Karlstads kommun inför snabbtester för all vårdpersonal i kommunen som arbetar inom hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Detta för att ytterligare förhindra smittspridningen. Vård- och omsorgsnämnden ska nu svara på motionen.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Motionen avslås. Bedömningen är att testerna kräver speciellt utbildad vårdpersonal och det skulle krävas stora resurser. Fokus bör i stället ligga på vaccination av kunder och personal.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige.

Dnr VON/2021:38 Dpl 32

Ansvarig handläggare: Linda Rågård, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 054-540 59 74

Tillsynsberättelsen för 2020 godkändes

Tillsynsberättelsen redovisar de uppföljningar och den tillsyn som gjorts av tillsynsenheten under året inom den egna verksamheten och hos de privata utförarna. Tillsyn planeras och utförs enligt en fastställd treårsplan. Utöver detta görs granskningar på förekommen anledning eller utifrån andra initiativ.

Beslut

Tillsynsberättelsen godkändes.

Dnr VON/2021:83 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Christina Millner, tillsynschef, 054-540 55 09

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld, 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Taggar

Regioner