Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 22 mars

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 22 mars

Redovisning av patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen 2022. Det var några av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 22 mars. Det fullständiga protokollet publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Patientsäkerhetsberättelsen 2022 godkändes

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsarbetet sker genom preventivt arbete, egenkontroll, hantering av klagomål och synpunkter samt hantering av avvikelser och risk för avvikelser.

Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta arbeta med egenkontroll och kommer att fokusera på följande mål med patientsäkerhetsarbetet under 2023: palliativ vård, avvikelsearbete och förebyggande arbete.

Beslut

Patientsäkerhetsberättelsen godkändes.

Dnr VON/2023:94 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 54 52.

Kvalitetsberättelsen 2022 godkändes

Vård- och omsorgsförvaltningen har beslutat att upprätta en kvalitetsberättelse och denna ersätter tidigare tillsynsberättelse. Kvalitetsberättelsen ger en samlad bild av hur vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten under året som gått.

Beslut

Kvalitetsberättelsen godkändes.

Dnr VON/2023:95 Dpl 34

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 54 52.

Informationssäkerhetsberättelsen 2022 godkändes

Kommunstyrelsen beslutade i september 2022 att arbetet med informationssäkerhet och dataskydd årligen ska rapporteras till nämnder och styrelser. Resultatet ska följas upp mot kommunstyrelsen. Mot bakgrund av detta har vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram en informationssäkerhetsberättelse som redogör för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd under år 2022 relaterat till riskanalyser, incidenter, uppföljningar, vidtagna förbättringsåtgärder och ger förbättringsåtgärder till vidare arbete.

Beslut

Informationssäkerhetsberättelsen godkändes.

Dnr VON/2023:92 Dpl 01

Ansvarig handläggare: Per Söderberg, beställarchef, 054-540 54 52.

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Stefan Jonsson (S), 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.