Gå direkt till innehåll
Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 14 december

Pressmeddelande -

Vård- och omsorgsnämndens beslut i korthet 14 december

Ersättning inom hemtjänst LOV för år 2023, det var ett av de ärenden som behandlades på vård- och omsorgsnämndens möte den 14 december.

Det fullständiga protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Ersättning inom hemtjänst, LOV, 2023

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att hemtjänsten omfattas av lagen om valfrihetssystem sedan oktober 2010. I samband med beslutet om förfrågningsunderlaget beslutades det även att nämnden årligen ska fastställa timpriset för externa utförare.

Beslut

Ersättning per beviljad timme inom hemtjänsten för externa utförare för år 2023 fastställs till 481 kronor inom tätortsområden (1-8) och till 543 kronor inom glesbygdsområden (9-12).

Dnr VON/2022:405 Dpl 11

Ansvarig handläggare: Karin Jonsson, ekonomichef, 054-540 10 49

Mer information

För mer information kontakta vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M), 054-540 12 81, eller ansvarig handläggare för respektive ärende. Kontakta respektive parti vid frågor om egna förslag eller reservationer.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 96 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.