Gå direkt till innehåll
Alexander Pettersson, biståndsbedömare på Karlstads kommun, och Malin Lundgren Kullgren, enhetschef på Gripen, Region Värmland.
Alexander Pettersson, biståndsbedömare på Karlstads kommun, och Malin Lundgren Kullgren, enhetschef på Gripen, Region Värmland.

Pressmeddelande -

Utökat samarbete mellan Region Värmland och Karlstads kommun efter lyckat test på akuten

En biståndsbedömare från Karlstads kommun har sedan oktober 2023 arbetat på akutmottagningen vid Centralsjukhuset. Konceptet har blivit så framgångsrikt att ett liknande arbetssätt nu införs på vårdcentralen Gripen i Karlstad.

Sedan i oktober 2023 arbetar Sofia Bolin från Karlstads kommun som biståndsbedömare på akutmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Arbetssättet är gemensamt mellan Region Värmland och Karlstads kommun och ett sätt att arbeta mer preventivt över huvudmannagränser. Genom att stötta personer i samband med hemgång bidrar Sofias arbete bland annat till färre onödiga inskrivningar och färre återkomster till sjukhuset.

Erfarenheterna visar också att det har blivit enklare för äldre att guidas till rätt typ av hjälp oavsett vem som är huvudman. Eftersom projektet fått ett så lyckat resultat har region och kommun tillsammans nu beslutat att utvidga samarbetet genom ett liknande arbetssätt på vårdcentralen Gripen i centrala Karlstad.

– Projektet har visat att vi gemensamt kan arbeta mer förebyggande för att få in stöd tidigt i enskildas liv. Den naturliga utvecklingen är att vi nu inför ett liknande arbetssätt även på en av vårdcentralerna i Karlstad, säger Oscar Melin, biståndschef Karlstads kommun.

Med start den 4 juni kommer Alexander Pettersson, biståndsbedömare, att arbeta med att träffa Karlstadsbor som sökt sig till Gripen och som kan vara i behov av stöd i sin vardag. Stödet kan vara allt från rådgivning av teknik och smarta produkter till anpassningar i hemmet eller att utreda och bevilja insatser.

– Det finns bara vinnare i det här. Den enskilde behöver inte gå mellan kommunen och regionen. Det blir tryggt och personen vet att det finns hjälp att få, säger Alexander.

Framtidens demografi, som innebär en allt äldre befolkning med större omvårdnadsbehov, kommer att ställa andra krav på offentliga verksamheter.

– Vi har ett viktigt omställningsarbete kring Nära vård i Värmland som handlar om att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Värmland. Omställningen innebär att vi samskapar med invånare och flyttar fokus till att arbeta mer personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande, säger Malin Lundgren Kullgren, enhetschef på Gripen.

Tisdagen den 4 juni hålls öppet hus på Gripen. Biståndsbedömare Alexander Pettersson kommer att finnas på plats för att för att berätta om den ny funktionen och besökare kommer att få möjlighet att berätta vad de vill ha ut av tjänsten.

För mer information kontakta:

Oscar Melin, biståndschef, Karlstads kommun
oscar.melin@karlstad.se, 054-540 54 70

Alexander Pettersson, biståndsbedömare, Karlstads kommun
alexander.pettersson@karlstad.se, 054-540 54 69

Malin Lundgren Kullgren, enhetschef, Region Värmland
malin.kullgren@regionvarmland.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.