Gå direkt till innehåll
Unga förebilder sprider ett viktigt budskap

Pressmeddelande -

Unga förebilder sprider ett viktigt budskap

Onsdag den 17 maj var det dags för årskurs 2 från Herrhagsskolan att måla fint på Västra Torggatan. Gatan pryddes av fiskar, krabbor, alger och annat vattenliv, skapade av eleverna.

Dagvattenbrunnar leder vattnet ut till sjöar och vattendrag och det vi spolar ner från våra gator påverkar livet i vattnet. Arbetet med att skapa bra vatten börjar på land, eller kanske redan med dig och mig - vilket är ett budskap elever runt om i Karlstads kommun hjälpt till att sprida genom att medverka i miljöförvaltningens vattenutmaning.

Kring 500 deltagare i vattenutmaningen

Tillsammans med cirka 500 skol- och förskoleelever i Karlstad har Herrhagsskolan deltagit i en vattenutmaning som miljöförvaltningen arrangerat i syfte att sprida budskapet om att bra vatten börjar på land. Utmaningen har gått ut på att måla fint kring dagvattenbrunnar på skolans gård. Därefter har eleverna fått lära sig mer om vattenlivet och hur allt vi gör påverkar vattnets kvalitet.

– Genom att delta i utmaningen har skoleleverna fått möjlighet att lära sig om livet under ytan i våra sjöar och vattendrag. Genom att ha deltagit ha eleverna hjälpt oss att påminna om hur otroligt värdefulla våra vatten är och hur viktigt det är att vi har respekt för livet i våra sjöar och vattendrag, berättar Sofia Hallerbäck, vattenstrateg, miljöförvaltningen.

Herrhagsskolans årskurs 2 fick i uppdrag att med giftfri färg pryda Västra Torggatan med olika fiskar och djur från livet under ytan under onsdag den 17 maj. En av klasserna var lärare Sara Molls klass.

– Barnen har varit väldigt spända redan från början av detta projekt. De har både tyckt att förarbetet har varit jättespännande och de har verkligen sett fram emot att få gå ut och göra sina målningar. Aktiviteten idag knyter ihop hela arbetet vi gjort och det känns viktigt att vi gör det på en offentlig plats på det här viset, här kan vi nå ut till många, säger Sara Moll, lärare på Herrhagsskolan.

Kampanj "Bra vatten börjar på land"

Som en del av LOVA-projektet (Lokala vattenvårdsprojekt) genomförs en kampanj under våren 2023. Kampanjen "Bra vatten börjar på land" ska påminna om att bra vatten börjar på land, med dig och mig. Under vecka 19 skapades en väggmålning av konstnären Sagie med syfte att skapa reflektion. Målningen finns att se på Östra Kanalgatan under Hagaleden.

– Målningarna på Västra Torggatan är en del av samma kampanj som väggmålningen under Hagaleden som gjordes förra veckan. Kampanjen är en del av ett stort projekt där vi kollar på stadsnära påverkan på vatten och vi har valt att kalla den här kampanjen för "Bra vatten börjar på land" för att uppmärksamma att allt vi gör på land påverkar vattnet", berättar Ida-Lis Rundin, vattensamordnare, miljöförvaltningen.

Som en del av kampanjen fortsatte eleverna i samma tema under vecka 20. På sin promenad mot Västra Torggatan berättar Sara Moll att de tog inspiration från konstnär Sagies målning.

– Vi pratade om budskapet på vägen hit när vi gick förbi Sagies målning. Det känns som att vattenutmaningen har bidragit till eleverna har förstått att det handlar om att ta eget ansvar och att vi tillsammans kan hjälpa de som bor i och kring vatten. Jag tror att klassen tar med sig att bra vatten börjar med oss - med var och en av oss, avslutar Sara Moll, lärare på Herrhagsskolan.

Läs mer

Mer information finns på karlstad.se/bravatten

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.