Gå direkt till innehåll
Trafik i balans och enklare att gå och cykla

Pressmeddelande -

Trafik i balans och enklare att gå och cykla

Bilen är en viktig del i dagens transportsystem och kommer att vara så under överskådlig tid, men biltrafiken måste vara i balans med omgivningen. För att underlätta framtidens hållbara resande planerar Karlstads kommun trafiken utifrån att det ska bli enklare att gå, cykla och åka buss. I en utställning i Karlstadsrummet som sattes upp idag förklarar vi hur vi jobbar och planerar.

När kommunen planerar för nya bostadsområden, infrastruktur, skolor och förskolor så är målsättning att få balans i trafiken. Bilen får ta plats men det är en avvägning mellan olika intressen.

-Karlstad växer och vi får fler människor som behöver samsas på samma yta. Att ha en trafik i balans innebär en hållbar stadsutveckling där vi har en attraktiv miljö för människor att leva och bo i, säger Frida Pettersson (C) kommunalråd.

Trafikfrågor i ett växande Karlstad väcker många frågor och reaktioner från Karlstadsborna. Förhoppningen är att utställningen kan visa helheten i framtidens trafikplanering, ge svar på funderingar och väcka tankar kring hållbara resor.

Fler korta resor till fots och på cykel

En tredjedel av alla korta resor i Karlstad, upp till tre kilometer, görs med bil. Och mer än hälften av alla resor på tre till fem kilometer är också med bil. I framtiden hoppas kommunen att fler korta resor görs med andra färdsätt än bil.

-Om vi gör det enklare att cykla, gå eller åka buss så kan vi förhoppningsvis minska antalet korta bilresor. Vilket gör att det blir mer utrymme på våra vägar för dem som verkligen behöver ta bilen, säger Monika Bubholz (MP) kommunalråd.

Utställning sitter uppe i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset till XX. Information on hur framtidens trafik planeras finns även på karlstad.se/framtidenstrafik.

För mer information kontakta:

Frida Pettersson (C), kommunalråd och ordförande i tillväxtutskottet 054- 540 52 07

Monika Bubholz (MP), kommunalråd och andra vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden 054- 540 12 85

Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 054-540 68 34

Ämnen

Taggar

Regioner