Gå direkt till innehåll
Några av träden som det ska gallras bland är björkarna vid ingången till ormbunksdalen.
Några av träden som det ska gallras bland är björkarna vid ingången till ormbunksdalen.

Pressmeddelande -

Träd gallras i Sandgrundsparken

På måndag börjar Karlstads kommun att gallra bland träden i Sandgrundsparken för att låta de som står kvar få utrymme att växa sig större och breda ut sina kronor. Det rör sig om ett 20-tal träd och arbetet kommer att pågå under september månad.

Kommunen kommer att gallra bland björk och bok som står vid ingångarna till ormbunksdalen och magnoliadalen i Sandgrundsparken där träden nu står väldigt tätt.

- När kronorna börjar blir så här stora kan de skada varandra och det är då dags att gallra ur för att låta några färre träd få ta över och breda ut sina kronor, säger Åsa Johansson, arbetsledare på Karlstads kommuns parkenhet.

Bättre för träden

Så även om det låter motsägelsefullt är det alltså inte meningen att minska grönskan i parken trots att träd nu försvinner.

- Om träden fortsätter att stå så här tätt så hämmar vi deras utveckling och de skulle inte bli fullt utvecklade stora träd. Så småningom skulle de släppa blad och grenar på grund av för lite solexponering och utrymme. Till slut skulle en del av dem dö av utrymmesbrist, förklarar Sabina Enström, landskapsingenjör på parkenheten.

Två träd tas ner av säkerhetsskäl

Kommunen kommer även att ta ner två större björkar på grund av säkerhetsrisk. Den ena björken står vid bryggan och håller på att dö vilket innebär att grenar riskerar att falla. Den andra björken står längre in i parken och har sprängticka och röta. Även här finns risk för att grenar eller att stora delar av trädet kan brytas av.

Tidsplan

Arbetet börjar måndagen den 30 augusti och beräknas bli klart under september månad beroende på hur arbetet flyter på.

För mer information kontakta:

Åsa Johansson, arbetsledare, parkenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 19 61

Sabina Enström, landskapsingenjör, parkenheten, teknik- och fastighetsförvaltningen, tfn 054-540 46 93

Ämnen

Taggar

Regioner

Relaterat material

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nästan 95 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. I Karlstads kommun arbetar drygt 7 000 medarbetare för visionen om ett bättre liv i solstaden.