Gå direkt till innehåll
Bilden föreställer en pollare vid övergångsställe.
Bilden föreställer en pollare vid övergångsställe.

Pressmeddelande -

Tillgänglighetsarbetet i gatumiljön fortsätter

Sedan 2015 arbetar Karlstads kommun med flera olika typer av tillgänglighetsanpassningar i gatumiljöer. För att arbetat ska gå så smidigt som möjligt uppmanar kommunen fastighetsägare att bidra till arbetet.

Tillgänglighetsarbetet går ut på att personer med olika typer av funktionsvariationer lättare ska kunna ta sig fram självständigt utan hinder. Sedan 2015 arbetar kommunen med att systematiskt bygga bort brister i utemiljön, i område efter område. I år kommer kommunen att utföra arbeten för att öka tillgängligheten på Zakrisdal, Romstad, Strand, Gruvlyckan, Bellevue, Björkås och Kartberget. Projektet pågår till 2025.

- Det här är en viktig och långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i våra gatumiljöer. Vårt mål är att alla ska kunna ta sig fram på lika villkor i Karlstads kommun, säger teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C).

Olika sorters åtgärder

Hittills har kommunen gjort tusentals åtgärder runtom i Karlstad. Åtgärderna kan handla om sänka kantstenen vid en gångbana för att förenkla för personer med rullstol eller rullator, eller att sätta upp pollare med en taktil topp där synskadade kan läsa av hur vägkorsningen ser ut. Det kan också vara kontrastmarkeringar eller taktila plattor som varnar för korsande trafik och upptäcks med hjälp av den vita käppen.

Håll koll på häcken

En viktig del i tillgänglighetsarbetet är att titta om det finns hinder som begränsar tillgänglighet och påverkar trafiksäkerheten i ett område. Häckar eller annan växtlighet är exempel på sådant som kan påverka tillgänglighet och som kommunen kan be fastighetsägare att klippa eller ta bort.

- Här behöver kommunen och fastighetsägarna samarbeta. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det inte förekommer växtlighet som skymmer sikten eller växer ut på trottoaren. Vi hjälper till genom att hålla koll och kan ibland be fastighetsägare att klippa där vi ser att det behövs, säger Carl Ewensson som leder projektet med att tillgänglighetsanpassa gatumiljön.

Projektet pågår i 10 år

Projektet enkelt avhjälpta hinder tillgänglighetsanpassar kommunens befintliga gator för att öka tillgängligheten. Projektet utförs i etapper där ett antal områden färdigställs varje år. Projektet startade 2015 och pågår till och med 2025, en satsning på omkring 52 miljoner. Sedan 2014 är tillgänglighetsanpassning ett krav i alla nya projekt i kommunen.

Läs mer på karlstad.se/tillgangligatator

För med information kontakta:

Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, 054-540 12 78

Carl Ewensson, projektledare på gatuenheten, 054-540 66 79

(Stefanie Myrin, kommunikatör, 054-540 46 88)

Ämnen

Regioner

Relaterat material