Gå direkt till innehåll
Stor påverkan för trafiken vid och kring Rudsmotet

Pressmeddelande -

Stor påverkan för trafiken vid och kring Rudsmotet

Från och med vecka 24 kommer trafiken att påverkas kraftigt vid Rudsmotet. Då börjar vi renovera bron över E 18 och bygger en ny trafiklösning för att öka kapaciteten. Även Nobelrondellen byggs om.

-Kan man välja en annan väg än att åka via Rudsmotet under byggtiden så rekommenderar vi det. Här riskerar det att bli köer, säger Jan Söderberg, projektledare i Karlstads kommun.

Arbetet är en del i byggnationen av den nya snabbusslinjen Karlstadsstråket som pågår på flera ställen mellan Rud och Karlstads centrum.

Ny trafiklösning

Vid Rudsmotet gör vi om trafiklösningen för att öka kapaciteten och minska köerna som ibland uppstår ut på E18. Även stadsbussen kommer att få bättre framkomlighet med den nya lösningen. Det vi gör är att ersätta de trafikljus som finns i den norra delen av motet och där göra en så kallad droppe, en lösning som liknar en rondell. Trafikljusen som du når när du kör av E18 från Bergvik/Oslo kommer att finnas kvar men blir smartare tack vare fler sensorer. Åtgärderna kommer att få trafiken att flyta på bättre än idag.

Renoverad bro

Eftersom bron som går över E18 vid Rudsmotet också behöver rustas upp så passar vi på att göra det arbetet samtidigt som vi bygger ny trafiklösning.

-Vi vet att arbeten vi gör här får stor påverkan på trafiken så då vill vi försöka göra så mycket som möjligt samtidigt. På så sätt slipper vi komma tillbaka och störa trafiken på många år, säger Jan Söderberg, projektledare.

Under renoveringen kommer halva bron åt gången att stängas av, med start på den östra sidan av bron.

Trafiken leds om

Hastigheten för trafiken på E18 kommer att begränsas till 70 km/timme kring Rudsmotet under byggtiden och trafiken via motet kommer att ledas om med skyltar. Av- och påfarter kommer att vara öppna större delen av byggtiden, men det kommer inte att gå att göra vänstersväng vid någon av dem. Istället får man åka till antingen Nobelrondellen eller Färjestads­rondellen för att komma i rätt riktning. Trafik som ska ut på E 18 i riktning mot Stockholm måste åka från Nobelrondellen, längs Östra infarten och ut på E18 via påfarten vid väg 63. Se bifogade skisser på hur trafik med olika mål kommer att påverkas.

Nobelrondellen byggs om

Även Nobelrondellen kommer att byggas om med start under vecka 24.

-Här ökar vi också kapaciteten för att trafiken ska flyta på bättre. Det blir bland annat två körfält in i rondellen från alla håll, berättar Jan Söderberg.

I rondellen kommer det även att bli trafikljus som ger snabbusslinjen företräde när den ska passera. Här kommer det att gå att köra igenom under hela byggtiden, men det blir begränsad framkomlighet.

Klart under hösten

Bro-renoveringen beräknas vara klar under september, men arbetet med den nya trafiklösningen kommer att pågå ytterligare några veckor. Efter att arbetet med bron är klart kan fortfarande trafiken bli påverkad, men inte i samma omfattning som under bro-renoveringen. Arbetet med Nobelrondellen kommer att pågå till november.

För mer information kontakta:

Jan Söderberg, 054-540 70 81

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.