Gå direkt till innehåll
Startskott för ny lärlingsutbildning

Pressmeddelande -

Startskott för ny lärlingsutbildning

En ny utbildningsform för vuxenutbildningen inom särskild utbildning har startat. Målet är att öppna upp vägar för en mer inkluderade och öppen arbetsmarknad.

Den nya satsningen inom Lärvux är ett samarbete med samordningsförbundet Samspelet och vänder sig till personer med nedsatt intellektuell funktionsförmåga eller förvärvad hjärnskada.

Lärlingsutbildningen som har startats är serviceassistent och är förlagt på 1,5 år. Under majoriteten av studietiden kommer eleven arbeta som lärling på en arbetsplats.

En utbildning med individuellt upplägg

Utbildningen utgår från en individuell studieplan där upplägget anpassas utifrån individens egna styrkor, förutsättningar och önskemål. Därefter skapas en matchningsprofil för att möta arbetsplatsens behov.

Under den första terminen har nu sju elever fått påbörja sin lärlingsutbildning inom olika yrkesinriktningar, som bland annat serviceassistent inom hotell, handel samt äldre- och barnomsorg.

För en mer inkluderande och öppen arbetsmarknad

Målet med projektet och utbildningen är att öppna upp vägar för en mer inkluderande arbetsmarknad som speglar mångfalden i Sverige - och som leder till ökad anställningsbarhet för lärlingarna.

- Alla som kan ska ges möjlighet att försörja sig själva. Därför är detta ett viktigt steg för att kunna sänka trösklarna till arbetsmarknaden för fler. Ett jobb är mer än bara en anställning. Det är lön, sammanhang och kollegor, säger Alexander Torin (M)

För mer information kontakta:

Madeleine Bäckström, rektor, 054 540 16 73

Alexander Torin (M), ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 072 717 58 71

Ämnen

Taggar

Regioner