Gå direkt till innehåll
Stadsbyggnadsförvaltningen söker deltagare till digital medborgarpanel

Pressmeddelande -

Stadsbyggnadsförvaltningen söker deltagare till digital medborgarpanel

Stadsbyggnadsförvaltningen genomför under 2022-2023 ett pilotprojekt där en medborgarpanel om 400 personer ska rekryteras. Nu kan den som är intresserad anmäla sitt intresse att delta. Under pilotprojektet kommer medlemmarna få besvara ungefär tre undersökningar. Syftet med en medborgarpanel är att förvaltningen ska kunna inhämta Karlstadsbornas synpunkter i vissa utvalda ämnen för att på så vis få ett bättre beslutsunderlag.

- Panelens syfte är inte att ersätta de medborgardialoger som normalt genomförs i form av samråd kring till exempel en detaljplan. Syftet är inte heller att ge Karlstadsborna möjlighet att komma med förslag eller fatta beslut i frågor som de politiska nämnderna ansvarar för utan att bidra till ett bättre beslutsunderlag. Den här typen av medborgardialog har vi politiker efterfrågat och jag ser fram emot att följa projektet, säger Erik Nilsson, (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Invånarnas möjlighet att göra sina åsikter hörda

Genom att gå med i medborgarpanelen kan deltagaren göra sina åsikter hörda och bidra till att fler beslut fattas med större kunskap om kommuninvånarnas åsikter och behov. Som paneldeltagare kommer man också i vissa fall kunna få direktinformation om vad som pågår i kommunen och självklart får man även ta del av resultatet från genomförda undersökningar.

En panel som speglar kommunen

Deltagarna i panelens sammansättning kommer att spegla kommunens avseende kön, ålder, boende, familjeförhållanden och liknande. Svaren hanteras anonymt.

Utvecklad medborgarpanel efter pilotprojektet

Stadsbyggnadsförvaltningens medborgarpanel är ett pilotprojekt som löper under 2022-2023. Parallellt pågår arbetet i kommunen med att utvärdera olika verktyg för medborgardialog. Om stadsbyggnadsförvaltningens pilotprojekt faller ut väl kan det leda till en kommungemensam medborgarpanel.

Kontakt:

Erik Nilsson, (KD), ordförande stadsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0700- 01 03 21

Alan Schürer, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 054-540 16 00

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon: 0700-20 84 51

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.