Gå direkt till innehåll
Slutkonferens 24 mars för projekt att stärka ungdomars ställning på arbetsmarknaden

Pressmeddelande -

Slutkonferens 24 mars för projekt att stärka ungdomars ställning på arbetsmarknaden

Projektet Värmland ReAct som arbetar med målgruppen unga som blivit arbetslösa under pandemin, avslutas snart. På slutkonferensen den 24 mars får du ta del av projektets framgångsfaktorer, utvärdering och en inspirationsföreläsning av Tobias Karlsson (Let's Dance).

I projektet ”React EU: Värmland ReAct” har nio kommuner i Värmland samverkat (Eda, Forshaga, Hagfors, Karlstad, Munkfors, Storfors, Säffle, Torsby och Årjäng). Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF).

Projektets målgrupp var kvinnor och män som har blivit arbetslösa under pandemin med fokus på åldrarna 16 – 20 år (unga i kommunernas aktivitetsansvar, KAA).

Projektets insatser har varit att stärka de ungas ställning på arbetsmarknaden i syfte att de så snabbt som möjligt ska komma i arbete och/eller studier. Projektets fokus var att söka nya vägar för unga till ingångsjobb, insatser för att utöka matchning och arbete med utbildningsinsatser för unga som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden.

En kartläggning av småföretagares rekryteringsbehov genomfördes för att synliggöra behov av kortare utbildningsinsatser för att stärka de ungas möjligheter till anställning. Detta i samverkan med Företagarna Värmland.

Projektet pågår mellan 1 december 2021 – 30 april 2023.

Välkommen till projektets avslutskonferens 24 mars kl. 09.00-12.30, Elite stadshotell, Karlstad.

Program

08.30 – 09.00 Fika

09.00 – 09.25 Välkommen
- Per-Åke Fredriksson, biträdande regionansvarig, Norra Mellansverige, Svenska ESF-rådet
- Monica Persson, socialdirektör, Karlstads kommun

09.25 – 09.35 Resultat

09.35 – 09.50 Resultatutvärdering av Veta Advisor

09.50 – 10.00 Paus

10.00 – 10.20 Panelsamtal med projektpersonal

10.30 – 10.50 Panelsamtal med samverkande företag

10.50 – 11.00 Paus

11.00 – 12.00 Föreläsning av Tobias Karlsson

12.00 Avslutning med avtackning av projektpersonal

12.30 Lunch

Kontaktuppgifter:

Pia Andersson (projektkoordinator), 070-699 74 07, pia.andersson@karlstad.se

Malin Andersen (projektkoordinator), 070-020 83 12, malin.andersen@karlstad.se

Mer info om projektet och Värmlandsprojektparaply finns på vår hemsida: www.varmlandsprojektparaply.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.