Gå direkt till innehåll
Visionsbild över det nya området
Visionsbild över det nya området

Pressmeddelande -

Samrådet igång för ny stadsdel på Konsums mark vid Tullholmsviken

1000 nya bostäder, livsmedelsbutik, torg med uteserveringar, kajpromenad, vattenlekplats, bättre trafiklösning. Det är kommunens förslag för området när Konsum Värmland lämnar Tullholmsviken. Nu pågår samrådet där allmänheten kan lämna sina synpunkter.

- Det är väldigt spännande att kunna presentera det här förslaget. Det är inte ofta vi pratar om nya bostadsområden så här centralt. Jag tror det kommer bli ett fantastiskt lyft för området och för Karlstad som stad, säger Erik Nilsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Förslaget till detaljplan är nu alltså ute på samråd och skulle innebära plats för 1000 lägenheter. Husen kan variera mellan sex och sju våningar och ha ett hus med 16 våningar närmast korsningen Packhusgatan/ Sjömansgatan/ Tullhusgatan. Här är det tänkt en Coopbutik i markplan.

Torg, bryggor och bassäng vid vattnet

En av de mest iögonfallande delarna i förslaget till ny detaljplan för området är ett torg och tillhörande kajpromenad vid Tullholmsviken.

- Här tänker vi oss en bassäng eller vattenlekplats där barn kan leka och som förlänger och förbättrar det promenadstråk som finns idag. Stråket kommer sedan att ansluta till den kajpromenad som nu håller på att byggas längs med Packhusgatan. Det kommer bli en väldigt trevlig plats för stora som små, säger Ossman Sharif, stadsbyggnadsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Bageriet bevaras

Förslaget till detaljplan innehåller varsamhetsbestämmelser vilket innebär att bageribyggnaden bevaras. Man kommer till exempel inte få förändra byggnadsvolym, fasadmaterial, lastbrygga med skärmtak kring sydvästra hörnet och fönsterpartier. Bredvid kan det bli förskola för 90 barn och vårdboende ovanpå.

Rondell ger bättre trafiksäkerhet och framkomlighet

I korsningen Packhusgatan/ Sjömansgatan/ Tullhusgatan finns idag trafikljus och enligt förslaget till detaljplan ska korsningen byggas om till en rondell.

- Den här korsningen fungerar inte bra idag med köer och farliga möten. Rondellen kommer göra det lättare för både bilar och gående att ta sig fram och kommer också vara en viktig förutsättning för att dra snabbusslinjen den vägen i framtiden, säger Ossman Sharif.

Även Tullhusgatan kommer att byggas om så att den blir smalare och mer trafiksäker. Den kommer inte längre att upplevas som den trafikled som den är idag.

Samråd till 3 september

Samrådet för detaljplanen pågår 29 juni till 3 september, en längre period än vanligt eftersom det är semestertider. Kommunen kommer att hålla ett informationsmöte 22 augusti kl 18 i Samhällsbyggnadshuset.

Efter samrådet kommer alla synpunkter att behandlas och detaljplanen arbetas om. Därefter kommer förslaget att gå ut på granskning, den andra och sista gången det går att lämna synpunkter. Efter granskningen kan det bli ytterligare justeringar och sedan går förslaget vidare till kommunfullmäktige som kan anta detaljplanen.

Mer information och en film om förslaget till detaljplan hittar du på karlstad.se/tullholmssagen

För mer information kontakta:

Erik Nilsson (KD), ordförande stadsbyggnadsnämnden, tfn 054-540 12 77

Ossman Sharif, stadsbyggnadsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, tfn 054-540 45 48

Ämnen

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.