Gå direkt till innehåll
Hamnen på Jakobsberg. Bild Tovatt arkitekter.
Hamnen på Jakobsberg. Bild Tovatt arkitekter.

Pressmeddelande -

Så kan nya stadsdelen på gamla flygplatsen bli

Upp till 3 500 bostäder, stora ängar, bevarad landningsbana, förskolor och skola för 600 barn, cirka 150 båtplatser och en strandpromenad. Det är Karlstads kommuns förslag till den nya hållbara stadsdelen Jakobsberg.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade under onsdagen att förslaget till detaljplan för den nya stadsdelen ska gå ut samråd.

- Det här är bland de största bostads- och stadsutvecklingsprojekten vi håller på med just nu. Den här nya stadsdelen kommer bli ett fantastiskt område som värnar om både naturen och upplevelser för människor, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Historien som flygplatsen ska synas

Den nya stadsdelen, som kommer rymma ungefär lika många boende som på Herrhagen, ska ta vara på sin historia som flygplats.

- Flygledartornet ska bevaras och del av landningsbanan ska också finnas kvar. Vi funderade ett tag på att låta hela landningsbanan bli en lång park men av flera anledningar, bland annat miljöaspekter, tycker vi att det är bättre att bygga där det redan är asfalterat. Landningsbanan kommer dock fortfarande gå att avläsa i strukturen, berättar stadsbyggnadsarkitekt Per Anders Olsson.

Natur och hållbarhet i fokus

I förslaget till ny stadsdel är miljön en viktig del, både för att ta vara på viktiga naturvärden och för att tänka smart kring trafikfrågor.

- Jakobsbergsskogen, golfbanan och de stora ängarna väster om landningsbanan kommer att bevaras och vi ska skapa gröna stråk som kopplar ihop dem. Det värnar om den biologiska mångfalden och Karlstadsborna kommer samtidigt att ha stora grönområden att njuta av, säger Erik Nilsson.

För att uppmuntra till ett mer hållbart resande har kommunen planerat så kallade mobilitetscenter i den nya stadsdelen.

- Här kommer vi att kunna samla parkeringsplatser, bilpooler, cykelgarage och hållplatser för snabbussar. Om vi gör alla färdsätt tillgängliga på samma plats sänker vi tröskeln till att välja miljösmarta färdsätt, säger Erik Nilsson.

Nyttjar vattennära läget

Längs älven ska strandpromenaden rustas upp och fungera som en vall som skyddar området från översvämning. Kommunen planerar även för tre brygglägen med plats för 150 båtar och en badbassäng.

I anslutning till den största småbåtshamnen, i mitten av planen där alla stråk möts, blir det centrala torget.

- Det blir en samlingsplats med handel, restauranger och kanske till och med en teater och bibliotek, säger Erik Nilsson.

Förskolor och skola för 600 barn vardera

En stadsdel med upp till 3500 bostäder innebär också behov av förskolor och skolor. I förslaget till detaljplan finns det plats för fyra förskolor som tillsammans skulle kunna ta emot ungefär 600 barn. Det finns även plats för en ny grundskola, också med plats för 600 barn.

Karlstadsborna får lämna synpunkter

Kommunens förslag till detaljplan är nu ute på samråd till den 14 januari. Det innebär att de kan ta del av hela förslaget och lämna synpunkter i en 3D-modell.

- Vi hoppas att Karlstadsborna kommer tycka om vårt förslag och tar chansen att lämna synpunkter om de ser att något kan bli bättre. På det sättet bygger vi framtidens stad tillsammans, säger Erik Nilsson.

För mer information kontakta

Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden
tfn 054-540 12 77

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsarkitekt
tfn 054-540 45 07

Samrådshandlingen finns på karlstad.se/vastrajakobsberg

Ämnen

Regioner

Relaterat material