Gå direkt till innehåll
Anders Peterson (C), ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Foto: Karlstads kommun
Anders Peterson (C), ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Foto: Karlstads kommun

Pressmeddelande -

Pressmeddelande: Karlstad ska bli nav för kompetensförsörjning – genom nytt yrkescenter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Karlstad har godkänt visionen om ett nytt yrkescenter. Beslutet är ett viktigt steg för att möta arbetsmarknadens behov och förbättra kommunen och länets position som ett nav för kompetensförsörjning.

På onsdagens gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd antogs visionen om nytt yrkescenter. Samtidigt gavs gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att inleda ett koncernövergripande arbete för att stärka Karlstads roll som tillväxtmotor för kompetensförsörjning där visionen blir vägledande.

Tanken med det föreslagna yrkescentret är att samla yrkesutbildningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen, yrkeshögskola och branschernas behov av kompetensutveckling inom ett verksamhetsområde. Syftet är att ytterligare förbättra kvaliteten på utbildningarna och möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande av personal, lokaler och utrustning.

Yrkescentret är också en del av kommunens övergripande strategi för tillväxt och hållbar utveckling.

– Beslutet är ett viktigt steg för att tillgodose arbetsmarknadens behov och stärka kommunens och länets position som ett ledande kompetensförsörjningsnav. Yrkescentret kommer också att bli en central resurs för att möta invånarnas efterfrågan på yrkesutbildningar av hög kvalitet, säger Anders Petersson (C), ordförande för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

För att förverkliga visionen planeras en förstudie och projektet föreslås delas upp i etapper där behoven och de ekonomiska förutsättningarna regelbundet beaktas.

För mer information kontakta:

Anders Peterson (C), ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 054-504 35 30

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.