Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan - Unik arkitekturutställning i Karlstadsrummet

Pressmeddelande -

Pressinbjudan - Unik arkitekturutställning i Karlstadsrummet

Tid: tisdagen den 8 november, kl 14

Plats: Karlstadsrummet, Bibliotekshuset

Pressen välkomnas till invigningen av ett helt förändrat Karlstadsrum där arkitekturen står i centrum. Borta är de vanliga planscherna och den fasta utställningen som nu har lämnat plats till en utställning där fyra arkitektbyråer beskriver sina projekt och hur deras arbete lämnat sitt avtryck i Karlstad idag.

De fyra arkitektbyråerna är Klara, Mondo, Sweco och Tengbom. Dessutom deltar Daniel Backlund, Karlstadsbördig arkitekt, som var själva inspirationen till denna utställning.

Stadsbyggnadsförvaltningen arrangerar utställningen

Stadsbyggnadsförvaltningen, och då främst stadsarkitekt Henrik Sjöberg, har hållit ihop utställningen och skapat en egen temautställning där det arkitekturdokument som stadsbyggnadsnämnden har beslutat om, Arkitektur Karlstad, visas upp. Det är detta dokument som sätter grundtonen för att stärka Karlstads arkitektur.

Utställningen försöker illustrera arkitekturens bredd, från stadsbyggnadsvisioner till gestaltningen av kollektivtrafikväntplatser.

Finns det en Värmländsk tradition och särart, är frågorna som ställs

- Finns det en värmländsk arkitekturtradition? Har Karlstad en samtida arkitektur som tar sina utgångspunkter i Karlstads särart och identitet? Det är frågor som utställningen försöker undersöka, men där besökaren har en viktig uppgift som uttolkare. All arkitektur utgår från att tillfredsställa mänskliga behov. Men det finns många möjliga lösningar på ett givet behov, eller snarare flera samtidigt gällande behov. Dessa behov beskrivs ibland som skönhet, hållbarhet och användbarhet. I andra sammanhang talas om form, teknik och funktion, säger Henrik Sjöberg

På invigningen deltar bland annat representanter från flera av de deltagande arkitekturbyråerna, Henrik Sjöberg samt Erik Nilsson (KD), ordförande för stadsbyggnadsförvaltningen.

Pressen är varmt välkommen att delta.

Kontakt:

Henrik Sjöberg, stadsarkitekt, telefon: 054-540 46 23

(Monika Martinsson, kommunikationsstrateg, telefon: 054 540 47 07)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.