Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan: Skolklasser målar Västra Torggatan

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Skolklasser målar Västra Torggatan

Onsdag den 17 maj är det dags för årskurs 2 från Herrhagsskolan att måla fint på Västra Torggatan. Mellan 12.30 och 13.00 kommer gatan prydas av fiskar och annat vattenliv, skapade av eleverna.

Dagvattenbrunnar leder vattnet ut till sjöar och vattendrag och det vi spolar ner från våra gator påverkar livet i vattnet. Arbetet med att skapa bra vatten börjar på land, eller kanske redan med dig och mig - vilket är ett budskap elever runt om i Karlstads kommun hjälper till att sprida om genom att medverka i miljöförvaltningens vattenutmaning.

Vattenutmaning

Tillsammans med cirka 500 skol- och förskoleelever i Karlstad är Herrhagsskolan med i en vattenutmaning som miljöförvaltningen arrangerar i syfte att sprida budskapet att bra vatten börjar på land. Utmaningen går ut på att eleverna lär sig mer om livet i våra sjöar och vattendrag och om hur viktigt det är att ha respekt för den livsmiljön. Därefter målar eleverna fiskar, alger och andra vattenlevandeorganismer de lärt känna kring dagvattenbrunnar.

Herrhagsskolans årskurs 2 har fått i uppdrag att med giftfri färg pryda en del av Västra Torggatan med olika fiskar och djur från livet under ytan under onsdag den 17 maj. Media är inbjudna till aktiviteten när eleverna uppmärksammar vår viktiga naturresurs. På plats för intervju finns vattensamordnare Ida-Lis Rundin och vattenstrateg Sofia Hallerbäck från miljöförvaltningen.

Projekt ”Bra vatten börjar på land”

Som en del av LOVA-projektet (Lokala vattenvårdsprojekt) genomförs en kampanj under våren 2023. Kampanjen "Bra vatten börjar på land" ska påminna om att bra vatten börjar på land, med dig. Under vecka 19 skapades en väggmålning av konstnären Sagie med syfte att skapa reflektion. Målningen finns att se på Östra Kanalgatan under Hagaleden.

Skolklasser målar

Datum: Onsdag 17 maj

Tid: 12.30-13.00

Plats: Västra Torggatan 15-19

Välkomna!

För mer information, kontakta

Sofia Hallerbäck, vattenstrateg 

054-540 46 79

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.