Gå direkt till innehåll
3-d-karta över framtidens Tullholmsvik
3-d-karta över framtidens Tullholmsvik

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Framtidens Tullholmsviken

Tid: onsdagen den 4 mars, kl 13:15

Plats: Korsningen Tullhusgatan Packhusallén Sjömansgatan, närmast Stadsträdgården.

Drygt 1000 nya bostäder, en Coopbutik, en förskola, en park och en förlängning av Tullholmskajen är några av delarna i detaljplanen för området. Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott förväntas under onsdagen förbereda detaljplanen inför stadsbyggnadsnämnden. I samband med detta bjuder vi in pressen till en visning av området på plats där vi ger en bild av hur framtidens Tullholmsviken kommer att se ut.

Planens syfte är att möjliggöra en stadsutveckling med en blandning av bostäder, verksamheter, service och strandpromenad samt att utforma korsningen Packhusgatan-Tullhusgatan-Sjömansgatan som en ny urban trafiklösning. Ny bebyggelse och allmän mark förutsätts att utformas med hög arkitektonisk kvalitet så att projektet blir ett positivt tillskott i området.

Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. Planen antas slutligen av kommunfullmäktige. 


Mer information:

Erik Nilsson (KD), ordförande
telefon 054-540 12 77

Ossman Sharif, stadsbyggnadsarkitekt
​Telefon: 054 540 45 48

Monika Martinsson, kommunikationsstrateg
​Telefon: 054 540 47 07

Ämnen

Taggar

Regioner