Gå direkt till innehåll
Henrik Lander (C) och Erik Nilsson (KD) slog ett gemensamt spikslag i en av de fladdermusholkar som ska sättas upp i nya stadsdelen.
Henrik Lander (C) och Erik Nilsson (KD) slog ett gemensamt spikslag i en av de fladdermusholkar som ska sättas upp i nya stadsdelen.

Pressmeddelande -

Parker och gator på Jakobsberg tar form

Jakobsberg ska bli en grön stadsdel för en hållbar framtid. Här kommer stort fokus ligga på natur, gröna stråk, djurliv och hållbarhet. Vid dagens pressträff snickrade kommunen ihop det sista på en av de fladdermusholkar som ska sitta vid kanten av Jakobsbergsskogen.

När hela stadsdelen är klar kommer den ha plats för 4000 bostäder, sex nya parker, ett antal lekplatser, ett utegym och 15 hektar ängsmark. I den första etappen som nu är igång ska det byggas 800 bostäder och kommunen skapar nya gröna stråk, cykelvägar och infrastrukturen till området.

- Med den här utvecklingen av vår stad kommer vi skapa en ny attraktiv stadsdel där man kan bo och leva hela livet, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Grönt stråk och grodpark

Förutom att skapa infrastrukturen, cykelvägar och förbättra bilvägen så knyter kommunen ihop Mariebergsskogen och Jakobsbergsskogen. I ett grönt stråk intill Mariebergs idrottsplats ska det finnas en promenadgata med ett utegym. Längre söderut, intill Rosenborgsgatan, ska det finnas en park med spänger där grodor kan röra sig fritt. Under Rosenborgsgatan ska det gå tunnlar så att grodorna kan ta sig under vägen.

- I planeringen av Jakobsberg har vi lagt stor vikt vid naturen och djurlivet eftersom det här är en hållbar och grön stadsdel. Vi knyter ihop naturområden och skapar rekreationsstråk för både människor och djur, säger Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Jakobsberg i siffror

Här kommer några siffror på etapp ett av byggnationen på Jakobsberg.

  • Omkring 800 bostäder
  • En ny förskola, byggstart våren 2020
  • 6207 meter vatten-, avlopp- och dagvattenledningar
  • 1092 meter fjärrvärmeledningar
  • 54 nya träd
  • 144 stycken nya belysningspunkter
  • Tre grodpassager på sammanlagt 40 meter

Bifogade bilder är fria att använda med hänvisning till Sweco för illustrationsbilderna och till Karlstads kommun på bilden från pressträffen.

För mer information kontakta:

Henrik Lander (C) ordförande teknik- och fastighetsnämnden, 054-540 12 78

Erik Nilsson (KD) kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden, 054-540 12 77

Jenny Karlsson, projektledare 054-540 70 19

Patrik Eng, byggledare 054-540 70 82

Lisa Hygge, kommunikationsstrateg 054-540 68 34

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.